Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ghet_chua_kia
#746260 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động kinh doanh của GP.Bank -Thăng Long
PHÂN I . TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU
(GP BANK) - CHI NHÁNH THĂNG LONG
1. Quá trình hình thành và phát triển NHTM CP Dầu khí – chi nhánh Thăng
Long
Ngân hang TMCP Dâu Khi Toan Câu, tiên thân la ngân hang TMCP nông
thôn Ninh Binh, đươc thanh lâp ngay 13 thang 11 năm 1993 theo quyêt đinh sô 216
ngay 13 thang 11 năm 1993 cua Thông đôc Ngân hang Nha nươc Viêt Nam.
Ngay 7/11/2005, ngân hang chinh thưc chuyên đôi mô hinh hoat đông tư
môt ngân hang nông thôn sang ngân hang đô thi, vơi tên goi la ngân hang TMCP
Dâu Khi Toan Câu (GP bank) vơi vôn điêu lê đat 135 ty đông.
Ngay 8/11/2006, khai trương Gp-bank va công bô cô đông chiên lươc
PETRO VIET NAM.
Tư môt tô công tac Ha Nôi chưa đây 10 thanh viên thang 11/2005, đên nay
mang lươi kinh doanh cua GP bank không ngưng đươc mơ rông vơi môt hôi sơ
chinh va gân 80 chi nhanh/phong giao dich/qui tiêt kiêm trên toan quôc tai cac
tinh, thanh phô kinh tê trong điêm: Ha Nôi, TP Hô Chi Minh, Hai Phong, Ninh
Binh, Vung Tau, Đa Năng… Theo thơi gian, GP-Bank đa khăng đinh sư trương
thanh va tao nhưng ân tương tôt đep vê sư co măt cua minh trên thi trương tai
chinh-tiên tê Viêt Nam.
GP-bank la môt trong hai ngân hang đâu tiên đa triên khai thanh công phân
mên hê thông ngân hang loi T24 (Core Banking) cua hang Temenos (Thuy Sy ) nhăm
cai tiên cac dich vu trưc tuyên, phan hôi nhanh cac yêu câu cua khach hang cung như
Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu, tiền thân là ngân hàng TMCP nông thôn Ninh Bình, được thành lập ngày 13 tháng 11 năm 1993 theo quyết định số 2
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement