Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhungncn
#746256 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Rủi ro cho vay và giải pháp hạn chế rủi ro cho vay tại NHNo&PTNT tỉnh Sơn La chi nhánh huyện Mộc Châu
Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội
SV Lê Hương Thảo
MSV : 7CD00834
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NGĂN
NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NHNO&PTNN
CHI NHÁNH HUYỆN MỘC CHÂU.................................................31
3.1
Định hướng hoạt động của chi nhánh trong thời gian tới. ..............31
3.2
Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho vay.................................31
3.2.1 Tư vấn chính sách cho vay, xây dựng chiến lược khách hàng. .............31
3.2.2
Tuân thủ chặt chẽ quy trình cho vay......................................................32
3.2.3 Xếp hạng cho vay và chấm điểm cho vay. ............................................33
3.2.4 Thực hiện tốt các hình thức bảo đảm cho vay. ......................................33
3.2.5 Phân tán rủi ro........................................................................................33
3.2.6 Lập quỹ dự phòng rủi ro cho vay...........................................................34
3.3
Một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro cho vay.................................34
3.3.1 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam..............................................34
3.3.2 Kiến nghị với NHNo&PTNT chi nhánh huyện Mộc Châu. .................35
KẾT LUẬN .......................................................................................................37
Nhìn từ góc độ lý thuyết, rủi ro trong hoạt động của các NHTM bao gồm 3 loại: rủi ro cho vay, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá. Trong đó rủi ro cho vay chiếm tỷ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement