Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tracgiahan96
#746251 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng nhằm phát triển DNV&N tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Khóa luận tốt nghiệp
Học viện Ngân hàng
Sinh viên: Mông Thị Thùy lớp NHB-K11

khó khăn lớn nhất, cơ bản nhất, phồ biến nhất, làm tiền đề cho các khó khăn đó là thiếu
vốn sản xuất và đổi mới công nghệ. Vậy, các DNV&N phải tìm vốn ở đâu trong điều kiện
thị trường vốn Việt Nam chưa phát triển và bản thân các doanh nghiệp này khó đáp ứng
được đủ điều kiện tham gia trong khi chúng ta chưa có chính sách hỗ trợ các doanh
nghiệp này một cách hợp lý. Vì vậy, giải quyết khó khăn về vốn cho các DNV&N đã và
đang là một vấn đề cấp bách mà Đảng, Nhà nước, bản thân các doanh nghiệp, các tổ chức
tín dụng cùng phải quan tâm giải quyết.
Thực tế cho thấy nguồn vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho phát triển các DNV&N
còn hạn chế vì các DNV&N khó đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn ngân hàng và khi
đã tiếp cận được thì các doanh nghiệp lại sử dụng vốn chưa hợp lý và hiệu quả. Vì thế,
việc tìm ra giải pháp tín dụng nhằm phát triển DNV&N đang là 1 vấn đề bức xúc hiện nay
của các Ngân hàng thương mại. Xuất phát từ quan điểm đó và thực trạng hoạt động của
các DNV&N hiện nay, tôi đã chọn đề tài : “Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng
nhằm phát triển DNV&N tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn tỉnh Thái Nguyên”.
2. Mục đích nghiên cứu của khóa luận.
Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng đối với các
DNV&N nhằm khẳng định vị trí, vai trò của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế, xã
hội. Qua đó chỉ ra tầm quan trọng của việc hỗ trợ tín dụng cho các DNV&N ở hệ thống
các NHTM hiện nay. Đề tài còn phân tích thực trạng cho vay đối với các DNV&N tại chi
nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên để nhận định
những thành tựu đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong lĩnh vực tín dụng này. Từ
đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị hợp lý nhằm đẩy mạnh tín dụng cho các DNV&N
trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Trong công cuộc phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, có thể khẳng định việc đẩy mạnh phát triển DNV&N là bước đi hợp quy luật. DNV&N là công cụ góp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement