Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By le_tuandt_2503
#746250 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh quận Hồng Bàng
Luận văn tốt nghiệp Trường đại học KD& CN Hà Nội
SV: Trịnh Tiến Hưng Lớp TC 13 – 09 MSV:
08A06146
2
2.2. Cơ cấu tổ chức
.......................................................................................................23
2.2.1. Sơ đồ tổ chức
...................................................................................................23
2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
...........................................24
2.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh
..................................................27
2.3.1Hoạt động huy động vốn
.................................................................................27
2.3.2Hoạt động cho vay.
...........................................................................................29
2.3.3 Hoạt động thanh toán
....................................................................................30
2.3.4Các loại dịch vụ khác
.......................................................................................30
2.4. KÕt qu¶ thu chi tài chính cña Ng©n hµng
.................................................32
2.5 Thực trạng công tác huy động vốn tại NH TMCP Công Thương Việt
Nam chi nhánh Hồng Bàng
.......................................................................................34
2.5.1 Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng
..............................................................34
2.5.2 Cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn:
...............................................................37
2.5.3. C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng ph©n theo lo¹i tiÒn
...............................38
2.6. Đánh giá chung về công tác huy động vốn tại TMCPCTVN chi
nhánh Đống Đa
..............................................................................................................39
2.6.1 Những thành quả đạt được
..........................................................................39
2.6.2 Những mặt còn tồn tại
...................................................................................41
quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động. Điều đó đồng nghĩa với sự cạnh tranh đã, đang và sẽ diễn ra ngày càng khốc liệt tro
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement