Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Cob
#746239 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Nội
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Chuyên Đề Tốt Nghiệp
SV: Lê Xuân Chiến
MSSV: BH220064
Lớp: NH22-24
1.3.3.2. Nguyên tắc quản lý độc lập rủi ro tín dụng với các loại rủi ro
khác trong ngân hàng..........................................................................16
1.3.3.3. Nguyên tắc phù hợp với chiến lược chung của ngân hàng ....16
1.3.4.Nội dung quản lý rủi ro tín dụng .................................................17
1.3.4.1. Tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng ..........................................17
1.3.4.2. Quản lý rủi ro tín dụng trong phân loại và đánh giá khách hàng..18
1.3.4.3.Quản lý rủi ro tín dụng trong quy trình tín dụng ....................20
1.3.4.4. Xử lý nợ xấu ...........................................................................21
CHƯƠNG 2................................................................................................24
THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á -CHI NHÁNH HÀ NỘI...24
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á - chi nhánh
Hà Nội ......................................................................................................24
2.1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á .......24
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng thương mại cổ phần
Bắc Á chi nhánh Hà Nội .......................................................................24
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh .....................................................25
2.2. Kết Quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh .............................26
2.2.1. Huy động vốn .............................................................................26
2.2.2. Hoạt động cho vay ......................................................................27
2.2.3. Hoạt động bảo lãnh.....................................................................28
2.2.4. Công tác kế toán và dịch vụ ngân hàng ......................................28
2.2.5. Kết quả hoạt độngkinh doanh .....................................................28
2.3. Rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội......29
2.3.1. Thực trạng rủi ro tại ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội......29
2.3.1.1. Tình hình nợ xấu ....................................................................29
2.3.1.2. Tình hình nợ quá hạn .............................................................30
2.1.1.3. Tình hình Nợ xấu....................................................................30
Quá trình tự do hoá thương mại và hội nhập quốc tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, điều đó khiến cho hệ thống ngân hàng cũng ngày càng mở rộng cả
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online