Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By som_mai
#746215 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng
Chuyên đề tốt nghiệp
2
Học viện Ngân Hàng
Đỗ Văn Thiết
NHC – CD26
 Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi
nhánh NHCT Hai Bà Trưng
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
 Đối tượng nghiên cứu là hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương
mại trong nền kinh tế thị trường
 Phạm vi nghiên cứu là hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh NHCT Hai
Bà Trưng
4. Phương pháp nghiên cứu:
Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa
duy vật lịch sử, các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong quý trình nghiên cứu viết chuyên đề là: thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, điều tra chọn mẫu, …
5. Bố cục chuyên đề:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, tài liệu tham
khảo, nội dung chính của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I
: Lý luận cơ bản về hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
thương mại
Chương II
: Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng công thương
Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng
Chương III
: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
công thương Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng
Do những hạn chế về trình độ và thời gian nghiên cứu, trong khi vấn đề nâng
cao hiệu quả huy động vốn là một vấn đề rộng và phức tạp nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự đóng góp của thầy cô giáo và các cô, chú cán bộ trong ngân hàng để có thể bổ sung hoàn thiện hơn vốn kiến thức của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng là chi nhánh cấp 1 Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Hoạt động trong môi trường cạnh trạnh mới, Chi nhánh gặp phải nhiều khó khăn. Hoạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement