Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By apple_loveyou_forever_bff
#746202 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn sản xuất của hộ nông dân xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
2
3.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu cách tiếp cận của hộ nông
dân với nguồn vốn chính thức và với nguồn vốn phi chính thức thông qua việc
phân tích thu nhập, chi tiêu, đầu tư và tiết kiệm của hộ để làm rõ khả năng huy
động vốn của hộ nông dân trên địa bàn xã An Phụ.
 Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài chọn 50 mẫu để quan sát về “Khả năng huy động vốn sản xuất
của hộ nông dân xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương”.
Đề tài nghiên cứu thực trạng huy động vốn của hộ nông dân năm 2011
và đề xuất các giải pháp để tăng cường huy động vốn sản xuất của hộ nông dân
đến năm 2015.
Thời gian thu thập thông tin cho nghiên cứu bắt đầu từ 18/3/2012 đến
19/3/2012
Địa điểm: xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
4.
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sơ bộ: Phỏng vấn sâu với 2 hộ nông dân được chọn thuận tiện việc
phỏng vấn, ý kiến của các nông dân đưa ra được ghi lại để làm cơ sở cho việc thiết kế
bảng câu hỏi. Phỏng vấn trực tiếp 3 hộ nông dân dựa trên bảng câu hỏi đã được thiết
kế sẵn, mục đích của việc phỏng vấn này là phát hiện ra những sai sót.
Nghiên cứu chính thức: Dựa trên bảng câu hỏi chính thức tiến hành thu thập
dữ liệu sơ cấp thông qua quá trình phỏng vấn trực tiếp đến từng nhà 50 hộ tại khu vực
xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
 Sử dụng phương pháp chọn mẫu: chọn hộ điều tra được thực hiện ngẫu nhiên
với 20 mẫu ở chợ Huề Trì, 30 mẫu khác được chọn thuận tiện ở những nông hộ
thuộc xã.
 Sử dụng phương pháp hồi qui để xem xét mối quan hệ giữa tổng lợi nhuận và
vốn đầu tư cho từng loại hình sản xuất:
Y= A+a
1
X
1
+ a
2
X
2
+ a
3
X
3
+ a
4
X
4
+ a
5
X
5
+ a
6
X
6
+ a
7
X
7
+ a
8
X
8
Trong đó:
Y: Tổng lợi nhuận.
Tiết kiệm đóng vai trò quan trọng trong việc tái đầu tư nhưng do sản xuất nông nghiệp còn manh mún, các hộ vẫn còn nghèo về vật chất- kỹ thuật, yếu kém về trình
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement