Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baby_bun
#746199 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tăng cường hoạt động Marketing của công ty cổ phần Viglacera Hợp Thịnh
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................1
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HỢP THỊNH............................................................................................................................2
1.1. Thông tin chung về công ty..................................................................................2
1.2. Quá trình hình thành và phát triển.......................................................................2
1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ....................................................................3
1.4. Đặc điểm của công ty ảnh hưởng tới hoạt động Marketing .................................3
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HỢP THỊNH...............................................................................7
2.1. Phân tích tình hình hoạt động Marketing của công ty cổ phần Viglacera Hợp Thịnh ...........................................................................................................................7
2.1.1. Công tác nghiên cứu marketing .....................................................................7
2.1.2. Công tác phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu ...................9
2.1.3. Công tác kế hoạch hóa hoạt động Marketing ................................................9
2.1.4. Hoạch định các chiến lược Marketing .........................................................10
2.2. Phân tích các nhân tố tác động tới hoạt động Marketing của công ty cổ phần Viglacera Hợp Thịnh.................................................................................................17
2.3. Đánh giá tổng quát về hoạt động Marketing của của công ty cổ phần Viglacera Hợp Thịnh .................................................................................................................19
2.3.1. Kết quả đạt được từ công tác Marketing......................................................19
2.3.2. Những tồn tại trong công tác Marketing của công ty cổ phần Viglacera Hợp Thịnh......................................................................................................................22
2.3.3. Nguyên nhân của những kết quả và tồn tại trên...........................................23
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HỢP THỊNH ..........................................25
3.1. Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ Marketing...............................................25
3.2. Hoàn thiện công tác nghiên cứu Marketing .......................................................26
3.3. Chiến lược sản phẩm..........................................................................................29
3.4. Chiến lược phân phối .........................................................................................29
3.5. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến hỗn hợp ........................................................30
KẾT LUẬN ..................................................................................................................32
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................33
Toàn cầu hóa đã thay đổi bản chất của họat động kinh doanh, từ chỗ tập trung sản xuất ra sản phẩm tốt nhất, rẻ nhất có thể được, doanh nghiệp đã phải dịch chuyể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement