Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hehhe
#746197 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán lẻ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng- Bắc Ninh.
2
DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU
Bảng 1.1
: Biểu phí bảo hiểm vật chất xe
Bảng 1.2
: Bảng tỷ lệ giảm phí theo số năm không tổn thất
Bảng 1.3
: Tỷ lệ giảm phi theo số lượng xe tham gia bảo hiểm
Bảng 1.4
: Tỷ lệ giảm phí theo mức miễn thường
Bảng 1.5
: Tỷ lệ tăng phí theo tỷ lệ bồi thường
Sơ đồ 2.1
: Cơ cấu tổ chức của PVI Bắc Sông Hồng
Bảng 2.1
: Doanh thu của PVI Bắc Sông Hồng giai đoạn 2008 – 2011
Bảng 2.2
: Tình hình thực hiện kế hoạch của PVI Bắc Sông Hồng
Biểu đồ 2.1 : Tình hình thực hiện kế hoạch của PVI Bắc Sông Hồng
Bảng 2.3
: Tình hình bồi thường tại PVI Bắc Sông Hồng giai đoạn 2008-2011
Biểu đồ 2.2 : Số tiền bồi thường và doanh thu phí bảo hiểm giai đoạn 2008-2011
Bảng 2.4
: Kết quả và hiệu quả kinh doanh của PVI Bắc Sông Hồng giai đoạn
2008 – 2009
Sơ đồ 2.2
: Kênh bán lẻ của PVI Bắc Sông Hồng
Sơ đồ 2.3
: Báo cáo phát sinh
Bảng 2.5
: Tình hình phát triển hệ thống bán lẻ bảo hiểm xe cơ giới giai đoạn
2008 – 2011
Bảng 2.6
: Tình hình khai thác bảo hiểm xe cơ giới tại PVI Bắc Sông Hồng giai
đoạn 2008 – 2011
Bảng 2.7
: Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác bảo hiểm xe cơ giới tại PVI Bắc
Sông Hồng giai đoạn 2008 – 2011
Biểu đồ 2.3 : Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác bảo hiểm xe cơ giới tại PVI Bắc
Sông Hồng
Trong bảo hiểm không thể không nói tới bảo hiểm xe cơ giới - loại hình bảo hiểm phổ biến tại hầu hết các DNBH phi nhân thọ. Bảo hiểm xe cơ giới đóng góp một phầ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
#987636 down giúp mình bài Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán lẻ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng- Bắc Ninh.
viewtopic.php?f=112&t=166232
gưi vào mail: [email protected] giúp mình
thanks!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement