Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thegirlsourandscornut_hp_97
#746139 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH kinh doanh thương mại Thăng Long.
Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: Th.s Nguyễn Thị Mỹ
SV: Hoàng Thị Hướng 1 Lớp: KT2-K11
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………….5
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THĂNG LONG…………..….7
1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty TNHH kinh doanh thương mại Thăng Long………………………………………………………………………………….7
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL………………………………………………..7
1.1.2. Phân loại vật liệu ở công ty TNHH kinh doanh thương mại Thăng Long……9
1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu của công ty TNHH kinh doanh thương mại Thăng Long………………………………………………….………………...10
1.2.1. Các phương thức hình thành Nguyên vật liệu.………………………………10
1.2.2.

chøc

thèng
kho
tµng,
bÕn,
b·i
chøa
®ùng
NVL……………………….11
1.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của Công ty TNHH kinh doanh thương mại Thăng Long…………………………………………………………………….…..12
1.3.1.
Yªu
cÇu
chung

qu¶n

nguyªn
vËt
liệu……………………………….....12
1.3.2.

thèng
®Þnh
møc,

tr÷,

dụng……………………………………...…12
1.3.3.
Quy
chÕ
b¶o
vÖ,
kiÓm

nguyªn
vật
liệu……………………………….…..14
1.3.4.
NhiÖm

cña

to¸n
nguyªn
vËt
liệu……………………….…...…………15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY
TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THĂNG LONG………………………...16
2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty TNHH kinh doanh thương mại Thăng Long………………………………………………………………………...16
Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo nên cơ sở
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement