Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Farnham
#746138 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
2
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Chuyªn ®Ò:
KÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liªu vµ c«ng cô, dông cô
Ng­êi h­íng dÉn:
Hä vµ tªn häc sinh: §oµn Th¹ch Tó
§¬n vÞ thùc tËp: C.ty CPVT & XD Ngäc Minh
Khãa häc: K45
Líp häc: A3
Hµ néith¸ng … n¨m 2012
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và công cụ công cụ chặt chẽ và khoa học là công cụ quan trọng để quản lý tình hình nhập x
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement