Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hugyou_kissyou_donot_loveyou
#746110 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ Thiên Phú
2
DANH MỤC
Danh mục ký hiệu viết tắt:……………………………………………………. 2Danh mục bảng biểu:…………………………………………………………3Danh mục sơ đồ ……………………………………………………………….4Lời mở đầu ........................................................................................................5
Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của công ty Cổ
phần Công nghệ Thiên Phú ...............................................................................7
1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghệ
Thiên Phú…… ..............................................................................................…7
1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công
nghệ Thiên Phú………...………………………………………………………8.
1.3. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán của công ty Cổ phần Công nghệ
Thiên Phú……………
...........................................................................................
11
Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh tại
công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Phú …………………………………….15
2.1. Các khái niệm, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán có liên quan đến kế toán
bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh .................................……………..15
2.2. Các phương pháp xác đinh giá gốc của thành phẩm ................................15
2.3. Khái niệm doanh thu bán hàng các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng,
nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng .......................16
2.4. Kế toán quá trình bán hàng ......................................................................18
2.5. Kế toán xác định kết quả KD…………………………………………….43
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác
định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Phú…………63
3.1 . Những ưu điểm………………………………………………………….633.2. Những hạn chế..........................................................................................64
3.3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và xác định kết quả kinh
doanh tại công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Phú...................................….. 65
Kết luận ...........................................................................................................67
Tài liệu tham khảo………………………………………………………… …68
Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao là cơ sở để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement