Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By fucku_bimbim
#746072 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Luận văn tốt nghiệp
Sinh viên : Vũ Thị Hiền Trang
Lớp 4LTTC-ĐH
2.1.3. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. ........................18
2.1.4. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh và bộ máy quản lý. ......................19
2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty.....................................................20
2.1.6. Các chính sách áp dụng tại Công ty. ....................................................21
2.1.7. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng
Đông Dương .......................................................................................................21
2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng
Đông Dương. ......................................................................................................22
2.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. .........................................22
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp................................22
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. .......................................24
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công. ....................................28
2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung................................................30
2.2.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Doanh nghiệp. ............................31
2.3. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông
Dương. ................................................................................................................31
2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang. ..................................................................31
2.3.2. Phương pháp tính giá thành...................................................................32
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG ..........................................................................34
3.1. Nhận xét công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương.........34
3.1.1. Những ưu điểm. .......................................................................................35
3.1.2. Những tồn tại ...........................................................................................36
3.2. Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty. .................................................37
KẾT LUẬN ........................................................................................................41
Chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm, hạch toán đúng, hợp lý và chính xác chi phí sản xuất. Và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement