Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By indianchief_fairys
#745950 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo thực tập tổng hợp: kế toán tại công ty TNHH thương mại kỹ thuật Hồng Sơn
2.3 Nội dung các phần hành kế toán chủ yếu tại công ty TNHH thương
mại kĩ thuật Hồng Sơn
2.3.1 Kế toán tiền
2.3.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.3.3 Trình tự hạch toán các nghiệp vụ thanh toán phải trả
2.3.4 Trình tự hạch toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ
PHẦN III
ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HỒNG SƠN
3.1 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thương
mại kỹ thuật Hồng Sơn.
3.2 Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại kỹ
thuật Hồng Sơn.
3.2.1 Ưu điểm
3.2.2 Những hạn chế và biện pháp hoàn thiện
3.2.2.1 Những hạn chế
3.2.2.2 Những biện pháp hòan thiện công tác kế toán
Là một doanh nghiệp tư nhân với quy mô sản xuất vừa sản phẩm sản xuất hàng loạt.Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Hồng Sơn đã hoạt động và phát triển cả về chiều
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement