Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vvhiep
#745844 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Chuyên đề tốt nghiệp – Khoa Tài chính – Ngân hàng

SV: Phạm Thị Tuyên Lớp: NH-T09B

1

Lời mở đầuĐể thực hiện mục tiêu công nghiệp hoáưhiện đại hoá đất nước cần có một

số vốn rất lớn.Nguồn vốn đó có thể khai thác được bao gồm nguồn từ trong nước và

nguồn từ bên ngoài. Muốn đi lên bằng chính sức mình, phải coi nguồn vốn tích luỹ

từ bản thân nền kinh tế trong nước là chủ yếu.Tuy nhiên, do điểm xuất phát từ nền

kinh tế còn thấp, cần có sự hỗ trợ từ nguồn vốn bên ngoài.Tạo dựng được nguồn vốn

cho nhu cầu phát triển này đòi hỏi toàn bộ hệ thống Tài chính Quốc gia phải nỗ

lực vượt bậc.Hệ thống QTD với những QTD ngày một lớn mạnh là lực lượng chủ yếu

trong việc thu hút nguồn vốn.Cách đây gần một thế kỷ ,V.I.Lê Nin đã đưa ra một

luận điểm vĩ đại, đánh giá vai trò của QTD như sau:”Không có những QTD lớn thì

sẽ không thể thực hiện được chủ nghĩa xã hội”.Và Người đã ví hệ thống Quỹ tín

dụng nhân dân”…Đó là cái gì giống bộ xương của xã hội Xã hội chủ nghĩa”.

Huy động vốn là hoạt động tạo nguồn vốn cho Quỹ tín dụng nhân dânnhân dân

đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và qui mô hoạt động của

Quỹ tín dụng nhân dân. Nhưng làm thế nào để huy động được vốn đáp ứng cho

nền kinh tế là vấn đề mà tất cả các QTD đang rất quan tâm.

Nhận thức được tầm quan trọng của vốn, trong thời gian thực tập tại Quỹ tín

dụng nhân dânCầu Diễn em đã tìm hiểu tình hình thực tế huy động vốn tại Quỹ

tín dụng nhân dânvà em đã chọn đề tài:

“Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Quỹ tín dụng nhân dân Cầu

Diễn”

Luận văn bao gồm 3 chương:A

Chương 1:Vai trò của công tác huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của QTD

Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân Cầu Diễn.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại QTD

Cầu Diễn.
Gi?i phỏp nõng cao hi?u qu? huy d?ng v?n c?a Qu? tớn d?ng nhõn dõn C?u Di?n p-2

Chuyên đề tốt nghiệp – Khoa Tài chính – Ngân hàng

SV: Phạm Thị Tuyên Lớp: NH-T09B

2

Chương I: Vai trò của công tác huy động vốn với hoạt động kinh doanh của Quỹ

tín dụng nhân dân nhân dân

Một số vấn đề tổng quan về công tác huy động vốn của Quỹ tín dụng nhân dân

nhân dân

1.1.1. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Nguồn vốn của Quỹ tín dụng nhân dânnhân dân là giá trị tiền tệ do QTD

tạo lập hay huy động được, dùng để cho vay,đầu tư hay thực hiện các dịch vụ

kinh doanh khác trong dịch vụ kinh doanh Quỹ tín dụng nhân dân.

Thực chất, nguồn vốn của QTD là một bộ phận thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi

trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng, mà người sở hữu của chúng gửi tiền

vào QTD để thực hiện các mục đích khác nhau. Hay nói cách khác, họ chuyển

nhượng quyền sử dụng vốn tiền tệ cho Quỹ tín dụng nhân dân, để rồi QTD phải

trả lại cho họ một khoản thu nhập. Như vậy, QTD đã thực hiện vai trò tập trung và

phân phối lại vốn dưới hình thức tiền tệ làm tăng nhanh quá trình luân chuyển vốn,

phục vụ và kích thích mọi hoạt động kinh tế phát triển. Đồng thời chính các hoạt

động đó lại quyết định đến sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của Quỹ

tín dụng nhân dân.Tóm lại, vốn chi phối toàn bộ các hoạt động và quyết định đối

với việc thực hiện các chức năng của Quỹ tín dụng nhân dân.

1.1.2.Vai trò của công tác huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của Quỹ

tín dụng nhân dân

Vốn huy động là cơ sở để QTD tổ chức mọi hoạt động kinh doanh

Vốn huy động là nguồn chủ yếu để QTD tổ chức mọi hoạt động kinh doanh

của mình. Những QTD có nguồn vốn huy động lớn là những QTD có nhiều thế

mạnh trong kinh doanh.Như vậy, có thể nói vốn là điểm đầu tiên trong chu kì kinh

doanh của Quỹ tín dụng nhân dân.Do đó, ngoài số vốn ban đầu cần thiết thì
Gi?i phỏp nõng cao hi?u qu? huy d?ng v?n c?a Qu? tớn d?ng nhõn dõn C?u Di?n p-3

Chuyên đề tốt nghiệp – Khoa Tài chính – Ngân hàng

SV: Phạm Thị Tuyên Lớp: NH-T09B

3

QTD cần phải thường xuyên tăng nguồn vồn huy động trong suet quá trình kinh

doanh.

b) Vốn huy động quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác

của Quỹ tín dụng nhân dân.

ư Đối với các QTD nhỏ: các khoản mục đầu tư và cho vay kém đa dạng, phạm vi và

khối lượng cho vay nhỏ. Do đó, khi có các biến động về kinh tế, chính trị và xã

hội, đặc biệt là lãi suất sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư từ các tầng

lớp dân cư và các thành phần kinh tế.

ư Đối với các QTD lớn: hoạt động trong phạm vi rộng, các khoản mục đầu tư cho vay

đa dạng không chỉ trong nước mà có thể cả ở nước ngoài. Nếu có nguồn vốn huy

động dồi dào thì QTD chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu cho vay, có đủ điều

kiện mở rộng thị trường tín dụng, các dịch vụ QTD và đề phòng rủi ro có thể xảy

ra.

c) Vốn huy động quyết định năng lực thanh toán và đảm bảo uy tín của QTD

trên thương trường.

Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển thì QTD phải có uy tín lớn

trên thị trường.Uy tín đó được thể hiện trước hết ở khả năng sẵn sàng thanh toán chi

trả cho khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân.Khả năng thanh toán của QTD càng

cao thì vốn khả dụng của QTD càng lớn.Vì vậy, loại trừ các nhân tố khác, khả năng

thanh toán của QTD tỷ lệ thuận với vốn huy động của Quỹ tín dụng nhân dân.Nếu

vốn huy động lớn, QTD có thể hoạt động kinh doanh với quy mô ngày càng mở rộng,

nâng cao vị trí của QTD trên thương trường.

d) Vốn huy động quyết định năng lực cạnh tranh của Quỹ tín dụng nhân dân.

Nguồn vốn huy động lớn là điều kiện thuận lợi đối với QTD trong việc mở rộng

quan hệ tín dụng đối với thành phần kinh tế cả về quy mô và khối lượng tín dụng.

Ngoài ra, QTD còn có thể chủ động được thời gian, thời hạn cho vay, thậm chí

quyết định mức lãi suất vừa phải cho khách hàng. Điều đó sẽ thu hút ngày càng

nhiều khách hàng, doanh số hoạt động của QTD sẽ tăng lên nhanh và QTD sẽ có
Gi?i phỏp nõng cao hi?u qu? huy d?ng v?n c?a Qu? tớn d?ng nhõn dõn C?u Di?n p-4

Chuyên đề tốt nghiệp – Khoa Tài chính – Ngân hàng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By TieuLinhLinh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988797 file hơi lỗi chút, bạn dùng tạm. Link đã cập nhật ở trên. bạn xem lại nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement