Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Saber
#745653 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY 1
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
Khoa KÕ to¸n
SV: Vò ThÞ Ph­îng
Líp KÕ to¸n 48A
2
2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔ PHÂN VÂN TAI THUY 1 ...............................................................................................23
2.2.1. Các chính sách kế toán chung ....................................................232.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán ..........................242.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán..........................252.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán..............................252.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán..............................................27
2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ TAI CÔNG TY CÔ PHÂN VÂN TAI THUY 1 ...................................................................28
2.3.1. TÔ CHƯC KÊ TOAN CAC LOAI VÂT TƯ, HANG HOA ........282.3.2. TÔ CHƯC KÊ TOAN TSCĐ........................................................292.3.3. TÔ CHƯC HACH TOAN YÊU TÔ LAO ĐÔNG TIÊN LƯƠNG
.................................................................................................................30
2.3.4. TÔ CHƯC KÊ TOAN CÔNG NƠ VƠI KH VA NHA CUNG CÂP .........................................................................................................302.3.5. TÔ CHƯC HACH TOAN DOANH THU TIÊU THU HANG HOA VA XAC ĐINH KÊT QUA...........................................................31
PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔ PHÂN VÂN TAI THUY 1 ..........................32
3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN ....................................32
3.1.1. Vê cơ câu tô chưc bô may Kê toan................................................323.1.2. Vê hinh thưc sô ............................................................................323.1.3. Vê phân công lao đông kê toan ..................................................333.1.4. Vê trang thiêt bi...........................................................................33
3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN .........................34
3.2.1 Kê toan vât tư: .............................................................................343.2.2. Kê toan tiên lương va BHXH: ....................................................353.2.3. Kê toan TSCĐ..............................................................................353.2.4. Kê toan doanh thu tiêu thu.........................................................35
KÊT LUÂN ....................................................................................................37
Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ I là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạt động theo chế độ kế toán về kinh tế, tự chủ về tài chính, với các chức năng chính
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By trinhhoaphat
#1012224 Thank bạn nhé. rất nhiệt tình
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement