Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ezhno
#745113 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn

Đề tài luận án: “Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

1. Chuyên ngành: Kinh tế tài chính - Ngân hàng Mã số: 62.34.102.01

2. Họ và tên NCS: Hoàng Thị Kim Thanh

3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Thị Lan

Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Hải Hà

4. Tên cơ sở đào tạo: Học viện Tài chính

5. Những kết luận mới của luận án:

5.1. Trên cơ sở sưu tầm, tổng hợp, phân tích và đánh giá, luận án đã hệ thống hóa một cách toàn diện và làm rõ những vấn đề lý luận về hạn chế thâm hụt NSNN, đi từ tổng quan khái niệm NSNN; đặc điểm, chức năng, vai trò của NSNN trong nền kinh tế; các khái niệm về bội chi NSNN, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới bội chi NSNN, phân loại bội chi NSNN, cách tính bội chi NSNN và hệ quả của bội chi NSNN kéo dài, ở mức cao, đến nội dung hạn chế thâm hụt NSNN. Đặc biệt chương 1 đã đi sâu vào bản chất, nội hàm của hạn chế thâm hụt NSNN. Đây là vấn đề được đề cập nhiều, nhưng chưa có nghiên cứu chính thức, hệ thống và là đóng góp mới của luận án trên phương diện lý luận.

5.2. Luận án đã sưu tầm và trình bày một cách hệ thống kinh nghiệm của một số nước về hạn chế thâm hụt NSNN, chi tiết theo các nội dung hạn chế thâm hụt NSNN, qua đó, rút ra các bài học đối với công tác hạn chế thâm hụt NSNN ở Việt nam. Việc tổng hợp kinh nghiệm ở tất cả các góc độ nhằm chủ động hạn chế thâm hụt NSNN trong một nghiên cứu là một đóng góp mới của luận án.

5.3. Luận án đã đánh giá thực trạng hạn chế thâm hụt NSNN giai đoạn 2006-2012 trên tất cả các phương diện, từ cải cách thu, tăng thu bền vững; hợp lý hóa các khoản chi, cải cách quản lý chi NSNN; tăng cường quản lý cân đối NSNN; phân cấp NSNN; thí điểm khung chi tiêu trung hạn...; phân tích, làm rõ các thành công và hạn chế trong công tác hạn chế thâm hụt NSNN, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan. Nội dung đánh giá bao quát tất cả các khía cạnh có tác động tới cân đối, thâm hụt NSNN; các nhận định, đánh giá có hệ thống số liệu, tư liệu minh họa cụ thể, bám sát thực tiễn. Đây chính là đóng góp có giá trị của luận án trên phương diện thực tiễn.

5.4. Luận án đã đề xuất hệ thống 4 quan điểm, 4 nhóm giải pháp hạn chế thâm hụt NSNN, từ nhóm giải pháp cải thiện thu NSNN, nhóm giải pháp về chi NSNN, nhóm giải pháp quản lý chặt chẽ cân đối NSNN, đến nhóm giải pháp về đổi mới quản lý NSNN và 1 nhóm các giải pháp kinh tế - tài chính, cùng hệ thống các kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan. Toàn bộ các quan điểm, giải pháp được đưa ra trên cơ sở phân tích lý luận, thực trạng và nhu cầu thời gian tới, có tính tới thực tiễn mở cửa hội nhập kinh tế, hướng tới thông lệ chung và phù hợp với các đặc thù của Việt nam. Phạm vi của các giải pháp không dừng ở vấn đề hạn chế thâm hụt NSNN trong ngắn hạn, mà hướng tới phát triển bền vững NSNN trong dài hạn. Nhóm giải pháp về kinh tế - tài chính, trực tiếp hạn chế các nhu cầu chi NSNN qúa khả năng của nền kinh tế và kiểm soát môi trường kinh tế tài chính lành mạnh, qua đó hạn chế các tác động tiêu cực lớn tới hoạt động thu - chi và cân đối NSNN. Nhìn chung, hệ thống giải pháp khá toàn diện, bao quát, được xây dựng trên nền tảng lý luận, thực trạng nước ta và kinh nghiệm các nước, có khả năng thực thi ở Việt Nam hiện nay.

Luận án cũng đề xuất 8 kiến nghị với các cơ quan hữu quan để có thể thực hiện được các hệ thống giải pháp đề xuất, nhằm hạn chế thâm hụt NSNN môt cách hiệu qủa giai đoạn tới.
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Hạn chế thâm hụt ngân sách nhà nƣớc (NSNN) là vấn đề đƣợc hầu hết các
nƣớc quan tâm kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2, do việc theo đuổi
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong khi nguồn lực công có giới hạn
đã làm tăng thâm hụt ngân sách, kéo theo tình trạng nợ công tăng cao, thu hẹp đáng
kể kha năng điều hành chính sách tài khóa, đe dọa tính bền vững của NSNN.
Khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự leo thang của nợ công, vấn đề
khủng hoảng nợ châu Âu tiếp tục cho thấy sự cần thiết phải hạn chế thâm hụt
NSNN trong thời kỳ kinh tế thuận lợi, chủ động đối phó với thâm hụt NSNN
bùng phát trong thời kỳ suy thoái, khủng hoảng, điều tiết nền kinh tế hiệu quả
hơn.
Thời gian gần đây, hàng loạt các sáng kiến, cải cách đã đƣợc thực hiện
nhằm lành mạnh hóa NSNN, tăng cƣờng kỷ cƣơng, kỷ luật tài chính - ngân sách,
hạn chế sự gia tăng của thâm hụt NSNN, điển hình là vấn đề phân cấp, vấn đề
quản lý ngân sách theo đầu ra, khung chi tiêu trung hạn...
Việt Nam không phải là ngoại lệ. Thâm hụt, xử lý thâm hụt ngân sách và
đổi mới NSNN là vấn đề luôn đƣợc đặt ra. Nhiều cải cách NSNN đã đƣợc thực
hiện, điển hình nhƣ phân cấp ngân sách, cơ cấu lại NSNN, cải cách thuế và quản
lý thuế, cơ cấu lại chi ngân sách, quản lý chi ngân sách…, góp phần khai thác
nguồn thu, tăng chi hợp lý, xoá đói giảm nghèo, phát triển giáo dục - đào tạo,
khoa học - công nghệ, y tế…, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu xã hội và tăng trƣởng
kinh tế. Nhiều nghiên cứu về thâm hụt ngân sách, xử lý thâm hụt ngân sách, cơ
cấu lại NSNN, phân cấp thu - chi, cải cách hệ thống thuế, quản lý thuế, quản lý
chi ngân sách, lập ngân sách theo đầu ra, khung chi tiêu trung hạn cũng đã đƣợc
thực hiện, ở những góc độ nhất định, có đóng góp đáng kể đối với việc nâng cao
hiệu qủa, hiệu lực ngân sách nhà nƣớc, tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng ngân sách,
củng cố nền tài chính quốc gia.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By pflevannga
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#979148 gà thế nhỉ, bấm vào link rồi bấm vào biểu tượng mũi tên là download đó :blink:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement