Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hayes
#744911 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên tại một số khu du lịch biển của tỉnh Khánh Hòa2
1.4.2. Phát triển du lịch bền vững ...............................................................26
Chương 2:

HIỆN TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH ĐẾN MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN TẠI MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH Ở KHÁNH HÒA ...31
2.1 Khái quát các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của tỉnh Khánh Hòa......31
2.1.1. Các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên...........................................
31
2.1.2. Các điều kiện kinh tế-xã hội.........................................................................
33
2.2. Thực trạng phát triển du lịch biển của tỉnh Khánh Hòa .......................36
2.2.1. Một số khu du lịch biển trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa................................
36
2.2.2. Các tuyến du lịch........................................................................................
39
2.2.3. Số lượng khách du lịch đến Khánh Hòa........................................................
40
2.2.4. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch................................
43
2.3. Tác động cuả du lịch tới môi trường tự nhiên tại các khu du lịch biển
của tỉnh Khánh Hòa.....................................................................................48
2.3.1. Nguồn gây áp lực tới môi trường tự nhiên ....................................................
48
2.3.2. Các yếu tố môi trường bị tác động ...............................................................
48
2.4. Hiện trạng môi trường tại một số khu du lịch biển trọng điểm tỉnh
Khánh Hòa ..................................................................................................53
2.4.1. Vị trí quan trắc và các chỉ tiêu quan trắc môi trường các khu du lịch biển trọng
điểm Khánh Hòa.................................................................................................
53
2.4.2. Kết quả quan trắc môi trường......................................................................
55
Chương 3:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH KHÁNH HOÀ .............................67
3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa ...............67
3.1.1. Mục tiêu phát triển .....................................................................................
67
3.1.2. Các mục tiêu cụ thể....................................................................................
68
3.1.3. Phương hướng phát triển ............................................................................
69
3.2. Một số giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường .....70
3.2.1. Các giải pháp đối với môi trường đất...........................................................
71


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By giangsanria3
#1010011 Giúp mình download tài liệu này với,không thấy link download đâu cả, Thank nhiều.
#1010410 cho mình xin bài nay đi bạn. Mail: [email protected]. Thank nhiều. xin bài "Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên tại một số khu du lịch biển của tỉnh Khánh Hòa"
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010419 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement