Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By girl_kotraitim_90
#744881 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC INTERNET CHO CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TẠI HÀ NỘI (NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI SAIGONTOURIST HÀ NỘI, EXOTISSIMO VÀ NGHITAMTOURS)

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa 1
Lời cam đoan 2
Mục lục 3
Danh mục các bảng 6
Danh mục các hình vẽ và đồ thị 7
MỞ ĐẦU 9
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC INTERNET TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH 12
1.1 Lược lịch sử hình thành internet và ứng dụng của internet trong kinh doanh lữ hành. 12
1.1.1 Lược sử hình thành internet trên thế giới và Việt Nam 12
1.1.2 Một số khái niệm cơ bản trong khai thác internet 16
1.2 Các cấp độ khai thác internet trong kinh doanh lữ hành 17
1.3 Các hình thức khai thác internet trong kinh doanh lữ hành 20
1.3.1 Bán hàng trực tuyến 20
1.3.2 Marketing trực tuyến 22
1.3.3 Quản trị mối quan hệ với khách hàng và với nhà cung cấp 34
1.4 Các công ty lữ hành trực tuyến lớn trên thế giới với các chiến lược khai thác internet trong kinh doanh lữ hành. 36
1.4.1 Travelocity với các chiến lược dẫn đầu thị trường lữ hành trực tuyến 36
1.4.2 Lastminute.com với chiến lược bán vé giờ chót 38
1.4.3 Priceline.com với chiến lược giá động 40
1.4.4 Mô hình đấu giá trực tuyến với eBay.com 41
1.5 Vai trò của khai thác internet trong hoạt động kinh doanh lữ hành 42
Chương 2. THỰC TRẠNG KHAI THÁC INTERNET TẠI SAIGONTOURIST HÀ NỘI, EXOTISSIMO VÀ NGHITAMTOURS 46
2.1 Thực trạng khai thác internet tại Saigontourist Hà Nội 46
2.1.1 Sơ lược về Saigontourist Hà Nội 46
2.1.2 Cơ sở kỹ thuật thông tin của Saigontourist Hà Nội 48
2.1.3 Thực trạng nguồn nhân lực với việc khai thác internet tại Saigontourist Hà Nội 51
2.1.4 Thực trạng khai thác internet trong kinh doanh của Saigontourist Hà Nội. 54
2.2 Thực trạng khai thác internet tại công ty Exotissimo. 56
2.2.1 Sơ lược về công ty Exotissimo. 56
2.2.2 Cơ sở kỹ thuật thông tin 57
2.2.3 Thực trạng nguồn nhân lực với việc khai thác các ứng dụng Internet tại Exotissimo 60
2.2.4 Thực trạng khai thác internet trong kinh doanh của Exotissimo 62
2.3 Thực trạng khai thác internet tại Nghitamtours 65
2.3.1 Sơ lược về công ty Nghitamtours. 65
2.3.2 Cơ sở kỹ thuật thông tin của Nghitamtours 66
3.3.3 Thực trạng nguồn nhân lực phục vụ khai thác internet tại Nghitamtours 68
2.3.4 Thực trạng khai thác internet tại Nghitamtours 70
2.4 Những nhận định và đánh giá chung về thực trạng khai thác internet ở các doanh nghiệp Hà Nội 72
2.4.1 Cơ sở kỹ thuật thông tin cho khai thác internet trong kinh doanh. 72
2.4.2 Nguồn nhân lực và hoạt động đào tạo nâng cao trình độ tin học và sử dụng internet 73
2.4.3 Hiện trạng sử dụng phần mềm và mục đích sử dụng internet 75
2.4.4 Nhận thức về khai thác internet trong kinh doanh 77
Chương 3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC INTERNET TRONG KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TẠI HÀ NỘI 80
3.1 Một số khái niệm trong xây dựng chiến lược khai thác internet trong kinh doanh lữ hành 80
3.1.1 Khái niệm chiến lược 80
3.1.2 Khái niệm chiến lược khai thác internet trong hoạt động kinh doanh lữ hành 83
3.2 Những cơ sở và nguyên tắc để xây dựng chiến lược 86
3.2.1 Những cơ sở để xây dựng chiến lược 86
3.2.2 Nguyên tắc khi xây dựng chiến lược 89
3.3 Các bước xây dựng chiến lược khai thác internet trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại Hà Nội 92
3.3.1 Xác định mục tiêu của chiến lược 92
3.3.2 Phân tích SWOT về kinh doanh trực tuyến của Saigontourist Hà Nội, Exotissimo và Nghitamtours 95
3.2.3 Lựa chọn chiến lược 111
3.2.4 Thực hiện chiến lược đề ra 114
3.2.5 Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược 124
KẾT LUẬN 130Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#763038
hieubro đã viết:ad cho mình xin tài liệu này nhé.
Thank!Bạn vào đây để download nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhớ thank cho tác giả
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement