Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lelongphuong_llp
#744196 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng thương mại điện tử và một số kiến nghị để phát triển thương mại điện tử
˜

Thương mại điện tử -Lê Thành Đạt-Lớp: Quản trị Doanh nghiệp-K48
™
2


MỤC LỤC
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Trang
1. Khái niệm về Thương mại điện tử ( TMĐT )
2. Các đặc điểm của Thương mại điện tử
3. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển TMĐT
3
4
12
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH , ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TMĐT
13
1. Thực trạng phát triển TMĐT ở trên thế giới
2. Thực trạng phát triển TMĐT ở Việt Nam
3. Phân tích và đánh giá thực trạng
13
15
CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN TMĐT
22
I. Đối với các cơ quan nhà nước
22
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức TMĐT cho mọi
người
22
2. Hoàn thiện chi tiết và đầy đủ hệ thống pháp luật cho thương mại điện
tử
24
3. Tổ chức tốt các hoạt động liên quan tới thương mại điện tử trong
APEC sắp tới
24
II. Đối với các doanh nghiệp
24
1. Chủ động tìm hiểu lợi ích của thương mại điện tử
24
2. Xác định mô hình TMĐT thích hợp và xây dựng kế hoạch triển khai
tại doanh nghiệp
25
Thương mại điện tử là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây, do sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By wicket
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement