Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuongbz
#743339 Link tải luận văn miễn phí cho ae
2
1.1 Đối tượng và phạm vi áp dụng thoả ước lao động tập thể là các
doanh nghiệp, tổ chức có tổ chức công đoàn cơ sở hay Ban Chấp hành Công
đoàn lâm thời, bao gồm:
- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước,
Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị hành chính, sự
nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị- xã hội.
- Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo
hợp đồng lao động.
- Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao ngoài công lập thành lập
theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích xã hội hóa.
- Các cơ quan, tổ chức quốc tế hay nước ngoài đóng trên lãnh thổ Việt
Nam có sử dụng lao động hợp đồng là người Việt Nam, trử trường hợp điều
ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hay tham
gia có quy định khác.
1.2 Đối tượng và phạm vi không áp dụng thoả ước lao động tập thể:
- Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự
nghiệp Nhà nước.
- Những người làm việc trong các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính
trị xã hội.
- Những người làm việc trong các doanh nghiệp đặc thù của lực lượng
quân đội nhân dân, công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực
lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân.
2. Nội dung của thoả ước lao động tập thể:
Trong Khoản 3 Điều 45 Bộ Luật Lao động ghi rõ: “Việc ký kết thoả
ước lao động tập thể chỉ được tiến hành khi có 50% số người của tập thể lao
động trong doanh nghiệp tán thành nội dung thoả ước và thương lượng lao
động tập thể và trung tâm của mọi cuộc thương lượng tập thể là những cuộc
thoả thuận chung về kinh tế. Nó bao gồm các vấn đề bảo đảm việc làm, mức
tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, định mức lao động.
Vấn đề thứ hai không kém phần quan trọng trong các cuộc thương
lượng là nguyên tắc lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ, an toàn vệ
sinh lao động.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993337 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement