Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By maianhngoc1987
#743030 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bài tập: Phân tích cơ cấu đầu tư của Việt Nam trong thời gian qua và một số định hướng, giải pháp trong việc đổi mới cơ cấu đầu tư
2
Chuyển dịch cơ cấu đầu tư có ảnh hưởng quan trọng đến đổi mới cơ cấu
kinh tế. Định hướng đầu tư để đổi mới kinh tế trên cơ sở sự tác động của yếu tố
dầu tư và có tính đến những nhân tố ảnh hưởng khác. Mặt khác, sự thay đổi và
phát triển của các bộ phận nền kinh tế sẽ quyết định sự thay đổi cơ cấu đầu tư
hiện tại. Kết quả của đầu tư đổi mới cơ cấu kinh tế là sự thay đổi số lượng cũng
như chất lượng của các ngành trong nền kinh tế theo hướng xuất hiện nhièu
ngành mới, giảm tỷ trọng những ngành không phù hợp, tăng tỷ trọng những
ngành lợi thế, là sự thay đổi mối quan hệ giữa các bộ phận của một ngành, của
nền kinh tế theo xu hướng ngày càng lợi thế hơn, là việc nâng cao hiệu quả kinh
tế - xã hội cho từng bộ phận cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Quá trình chuyển dịch cơ cấu dầu tư của một quốc gia, ngành, địa
phươnghay cơ sở thông qua kế hoạch đầu tư là nhằm hướng tới việc xây dựng
một cơ cấu đầu tư hợp lý.
Cơ cấu đầu tư hợp lý là cơ cấu đầu tư phù hợp với các quy luật khách
quan, các điều kiện kinh tế - xã hội của từng cơ sở, ngành, vùng và toàn nền kinh
tế, có tác động tích cực đến việc đổi mới kinh tế theo hướng ngày càng hợp lý
hơn, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực trong nước, đáp ứng nhu cầu hội
nhập, phù hợp với xu thế kinh tế, chính trị cuảt thế giới và khu vực.
1.1.2. Các loại cơ cấu đầu tư.
Có nhiều cách phân loại cơ cấu đầu tư. Sau đây một số cơ cấu chính
thường hay sử dụng.
a. Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn.
Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn hay cơ cấu nguồn vốn thể hiện quan hệ tỷ lệ
của từng loại nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư xã hội hay nguồn vốn đầu tư của
doanh nghiệp và dự án. Cùng với sự gia tăng của nguồn đầu tư xã hội, cơ cấu
Trong sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta hiện nay nhu cầu về vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đầu tư phát triển kinh tế xã hội rất lớn đòi hỏi phải huy động các nguồn l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement