Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh0xkup0n_timaitamsu
#742834 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Sự tồn tại và phát triển của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh
tế thị trường hiện đại là một tất yếu khách quan do nhu cầu của thị trường rất đa
dạng và phong phú mà các Doanh nghiệp lớn không đáp ứng được. Hơn nữa,
các Doanh nghiệp vừa và nhỏ với đặc điểm nhạy cảm, thích ứng nhanh, dễ dàng
thâm nhập mọi ngõ ngách của thị trường, có vai trò đáng kể trong việc làm nền
kinh tế năng động hơn thu hút vốn và tạo thêm nhiều việc làm với chi phí thấp.
Ở Việt Nam hiện nay, riêng trong khu vực công nghiệp và dịch vụ, số
lượng Doanh nghiệp và nhỏ chiếm trên 94%. Năm 1993, các Doanh nghiệp vừa
và nhỏ trong công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ đã thu hút trên 3,5 triệu
lao động, chiếm 45,6% tổng vốn đầu tư của các lĩnh vực này, tạo ra 26% giá trị
tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp & 54% giá trị công nghiệp (CN) địa
phương, chiếm 78% tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ, số lượng đóng góp
không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Do vậy việc tìm kiếm giải pháp thúc đẩy
phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý nghĩa lớn trong vấn đề giải quyết kinh
tế - xã hội cũng như đối với công nghiệp hoá hiện đại hoá chiến lược ưu tiên
hàng đầu của chính phủ Việt Nam hiện nay.
Các Doanh nghiệp này hiện gặp rất khó khăn trong hoạt động kinh doanh
trong đó thiếu vốn đang là một trong những vấn đề khó khăn nhất của các
Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy tỷ trọng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay trong
tổng số tín dụng ngân hàng đã tăng lên năm 1990: 5%; năm 1993: 15%; năm
1995: 50% nhưng nhìn chung các Doanh nghiệp này vẫn thiếu vốn trầm trọng.
Do chưa có thị trường vốn và hệ thống ngân hàng còn yếu kém cộng thêm sự
yếu kém của các Doanh nghiệp này nên nhiều nơi chỉ có khoảng 60% số Doanh
nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được tín dụng ngân hàng (có nơi chỉ 30 - 35%), đáp
ứng được khoảng 30% nhu cầu vốn, đặc biệt là vốn đầu tư khi thành lập Doanh
nghiệp. Phần lớn vốn còn lại được trang trải bằng vốn tự có và các hình thức
huy động phi chính thức. Các nguồn vốn này hiện chưa được nghiên cứu, đánh CO
một cách đầy đủ. Do đó chưa có giải pháp cần thiết để huy động, sử dụng
t cách an toàn , có hiệu quả.
Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học và được sự hướng
dẫn của thầy cô giáo, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp huy động vốn của
các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam” làm đề án môn học. Do thời gian
nghiên cứu còn hạn hẹp vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong
được sự góp ý của các thầy (cô) giáo cùng các bạn, để đề tài được hoàn thiện
hơn.
PHẦN I
ỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM
I. DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT
TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM
1. Khái niệm, vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1. Khái niệm
Có rất nhiều quan điểm khác nhau về các đối tượng, các chủ thể kinh
doanh được coi là Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khái niệm Doanh nghiệp có tư
cách pháp nhân, gọi tắt là Doanh nghiệp với yêu cầu chứng minh tính pháp lý
của mình là sự đăng ký với cơ quan Nhà nước được sử dụng trong định nghĩa
sau đây về khu vực Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
Định nghĩa Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt
Nam là các chủ thể sản xuất kinh doanh được thành lập theo các quy định của
pháp luật có quy mô về vốn hay và số lao động phù hợp với quy định của chính
phủ.
1.2. Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Doanh nghiệp vừa và nhỏ có vị trí rất quan trọng và ngày càng tăng đối
với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Theo đánh giá của các chuyên viên
kinh tế ở các nước Nics, Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng 81 - 98%, thu
hút số lượng lao động từ 40 - 70%, tạo ra giá trị tăng từ 22 - 55%, xuất khẩu trực
tiếp 15 - 66%.
Ở Việt Nam, trong báo cáo tại hội nghị TW khoá VII, đồng chí Tổng bí
thư Đỗ Mười đã nhấn mạnh “Phát triển các loại hình quy mô Doanh nghiệp vừa
và nhỏ với công nghệ tiên tiến, vốn đầu tư ít. Suất sinh lời cao, thời gian thu hồi
vốn nhanh theo phương châm lấy ngắn nuôi dài”. Thực tế cho thấy nền kinh tế
Việt Nam còn kém phát triển, chủ yếu là sản xuất nhỏ, nên Doanh nghiệp vừa và
nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số Doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan
trọng trong việc tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu hút vốn, làm cho nền kinh
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998991 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement