Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Rafael
#742037 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ môi trường Đức Việt

2
trường Đức Việt được sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của Ths. Nguyên
Đinh Hoang cùng toàn thể CBCNV Công ty, em đã chọn đề tài: “ Một số
giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty trách nhiệm
hữu hạn công nghệ môi trường Đức Việt” cho đề tài báo cáo tốt nghiệp của
mình.
1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn để có thêm sự hiểu biết, thông qua
sự so sánh lý luận với thực tiễn để đánh giá những mặt đã làm được và những
mặt còn hạn chế. Từ đó, đưa ra phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế
toán, kế toán bán hàng, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn làm cho doanh nghiệp được tốt hơn. Đề tài nghiên cứu về
những vấn đề lý thuyết cơ bản về vốn cô đinh trong doanh nghiệp.
- Đánh giá thực trạng nguồn vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu
hạn công nghệ môi trường Đức Việt trong giai đoạn từ năm 2010 và 2011.

-Nêu ra những thành tựu và nguyên nhân về vấn đề sử dụng nguồn vốn
cô đinh tại Công ty.

-Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn
cô đinh tại Công ty.
1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Tìm hiểu về nguồn vốn cô đinh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công
nghệ môi trường Đức Việt. Trên cơ sở lý thuyết kết hợp với thực tế việc sử
dụng nguồn vốn cô đinh tại công ty để có những giải pháp phù hợp nhằm
nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Báo cáo thực tập chủ yếu nghiên cứu sử dụng tổng hợp nhiều phương
pháp như: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá
dựa trên các tài liệu sưu tập … kết hợp với suy luận để làm sáng tỏ vấn đề.
Phát hiện nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty từ đó đưa ra các biện pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Phù hợp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement