Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Maralyn
#741297 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mở rộng cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế của công ty TNHH quốc tế Delta
2
phát triển ngành giao nhận vận tải của Việt Nam nói chung và của công ty TNHH quốc tế Delta nói riêng.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nhằm hoàn thành mục đích nghiên cứu những nội dung trên, chuyên đề
phải được thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH quốc tế Delta, trình bày tình hình
phát triển ngành dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2007-đầu năm 2012 và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế của công ty giai đoạn 2007- đầu năm 2012.
- Phân tích thực trạng phát triển hoạt động dịch vụ giao nhận vận tải của
công ty TNHH quốc tế Delta giai đoạn 2007- đầu năm 2012 theo các nội dung phát triển hoạt động dịch vụ giao nhận vận tải của công ty, tình hình thực hiện các chỉ tiêu đo lường sự phát triển hoạt động dịch vụ giao nhận vận tải của công ty giai đoạn 2007-đầu 2012, rồi sau đó rút ra các nhận xét, đánh giá về ưu điểm, tồn tại của hoạt động phát triển dịch vụ giao nhận vận tải của công ty và nguyên nhân của những tồn tại đó.
- Phân tích những cơ hội và thách thức đối với hoạt động phát triển dịch vụ
giao nhận vận tải của công ty TNHH quốc tế Delta trong giai đoạn từ nay đến năm 2016, chỉ ra những mục tiêu phát triển hoạt động dịch vụ giao nhận vận tải của công ty trong giai đoạn từ nay đến năm 2016, đề xuất những giải pháp cho công ty và kiến nghị đối với nhà nước nhằm phát triển dịch vụ giao nhận vận tải của công ty tới năm 2016.III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu3.1. Đối tượng nghiên cứu
Chuyên đề nghiên cứu hoạt động mở rộng cung cấp dịch vụ giao nhận vận
tải hàng hóa quốc tế của công ty TNHH quốc tế Delta.3.2. Phạm vi nghiên cứu
 Không gian: Chuyên đề tập trung nghiên cứu các hoạt động mở rộng dịch
vụ giao nhận vận tải quốc tế của công ty TNHH quốc tế Delta tại thị trường Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:(1) Nghiên cứu thị trường dịch vụ giao nhận vận tải ở Việt Nam: 3 vấn đề
cung - cầu - mức độ cạnh tranh trên thị trường
Ngành dịch vụ giao nhận vận tải tại Việt trong những năm gần đây đã và đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm và được chính phủ, nhà nước đầu tư, tạo nhiều điề
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#745452 Bạn download tại đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement