Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trove1217
#741193 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 3
1.1 Quản trị nhân lực và vai trò của Quản trị nhân lực đối với Tổ chức 3
1.1.1 Nguồn nhân lực và Quản trị nhân lực 3
1.1.1.1 Khái niệm về Nguồn nhân lực 3
1.1.1.2 Khái niệm về Quản trị nhân lực 3
1.1.2 Vai trò của Quản trị nhân lực 5
1.2 Chức năng của Quản trị nhân lực 6
1.3 Nội dung của công tác Quản trị nhân lực 7
1.3.1 Tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực 8
1.3.1.1 Khái niệm Tuyển mộ, tuyển chọn 8
1.3.2. Đào tạo – Phát triển nhân lực 18
1.3.2.1. Khái niệm ĐT&PT 18
1.3.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác ĐT&PT nhân lực 19
1.3.2.3 Quy trình ĐT&PT nguồn nhân lực 21
1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác Tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển tại Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí 29
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ 31
2.1. Giới thiệu về Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO). 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty PETROSETCO 31
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động 32
2.1.3. Tình hình tổ chức bộ máy 32
2.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian 5 năm trở lại đây 34
2.1.5. Quy mô, cơ cấu lao động của Tổng công ty từ năm 2006-2009 35
2.2. Thực trạng công tác Tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo, phát triển nhân lực tại PETROSETCO 36
2.2.1. Thực trạng công tác tuyển mộ, tuyển chọn 37
2.2.2. Thực trạng công tác đào tạo, phát triển 53
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI PETROSETCO 73
3.1. Định hướng phát triển của Petrosetco trong giai đoạn 2010 - 2012 73
3.1.1. Về hoạt động kinh doanh 73
3.1.2. Về chiến lược và mục tiêu của hoạt động quản trị nhân lực 74
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển mộ tuyển chọn, đào tạo phát triển nhân lực tại Petrosetco 75
3.2.1. Nhóm giải pháp cơ sở 75
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn 81
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện công tác ĐT&PT nhân lực 90
3.2.4. Những kiến nghị khác 103
KẾT LUẬN 104
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106
PHỤ LỤC 107
LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt, nó không chỉ dừng lại ở một ngành, một quốc gia mà bao trùm toàn thế giới. Trong sự cạnh tranh này đồng thời tồn tại những rủi ro, những nguy cơ cũng như những thuận lợi và cơ hội cho mọi tổ chức tổ chức.
Để khẳng định vị trí của mình các tổ chức phải có một nguồn lực vững chắc nó không chỉ là máy móc công nghệ hiện đại hay số vốn lớn mà cái chính quyết định đến sự thành công hay thất bại của tổ chức đó là nguồn lực con người. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài luôn chú trọng khâu tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển nguồn nhân lực bởi nó giúp cho doanh nghiệp có được một nguồn lực như mong muốn.
Là đơn vị thành viên của ngành Dầu khí, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động. Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác quản trị nhân lực trong việc xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng cao, tuy nhiên do nhiều yếu tố, công tác này chưa được thực hiện một cách chuyên nghiệp và có hệ thống. Nó còn tồn tại nhiều bất cập vì vậy trong quá trình tìm hiểu tại Tổng công ty, dưới sự giúp đỡ của ban Tổ chức hành chính và sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS.TS Nguyễn Thành Độ, tui đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác Quản trị nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thông qua hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ.
Mục đính nghiên cứu
+ Làm rõ cơ sở lý luận và tầm quan trọng của Công tác tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển nhân lực
+ Nghiên cứu thực trạng Công tác tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thông qua công tác tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển nhân lực
+ Trên cơ sở đó phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này.
Phương pháp nghiên cứu
+ Phương pháp thống kê.
+ Phương pháp tổng hợp.
+ Phương pháp điều tra
+ Phương pháp so sánh.
Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu
+ Đối tượng: Công tác Tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển nhân lực tại Tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí.
+ Phạm vi nghiên cứu:
- Về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại Tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí.
- Về thời gian: Số liệu, tình hình được khảo sát từ năm 2006 đến năm 2009 và kiến nghị cho những năm tiếp theo.
- Về nội dung: Công tác tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển nhân lực là những nội dung quan trọng của Quản trị nhân lực, trong phạm vi luận văn này, tui đi sâu nghiên cứu các nội dung trên.
Kết cấu của đề tài
Luận văn được thực hiện với các phần nội dung như sau:
Lời nói đầu
Chương 1: Lý luận chung về Tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển nhân lực
Chương 2: Thực trạng Công tác tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Chương 3: Các biện pháp hoàn thiện Công tác tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển nhân lực Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Kết luận

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983938 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
#983939 thank!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement