Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ptdieuhoa
#741106 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VĂN PHÒNG PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV HẢI ĐƯỜNG


MỤC LỤC
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ………………………………………………………. 8
1.1 Khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp thương mại…………………………………………………………………………………8
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp thương mại……………….8
1.1.2 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp thương mại……….………6
1.2 .Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp thương mại………………………………………………………………………………..12
1.2.1. Nghiên cứu thị trường ……………………………………………….. …..12
1.2.2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm và lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm…………………………………………………………………………….. 13
1.2.2.1 Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm ………………………………..13
1.2.2.2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm............................................................. 19
1.2.3 Chuẩn bị hàng hóa để xuất bán ................................................................... 20
1.2.4 Tổ chức hoạt động bán hàng....................................................................... 20
1.2.5. Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm ...................................................... 21
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp thương mại ............................................................................................... 22
1.3.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp thương mại ........................................22
1.3.1.1 Định hướng sản xuất ............................................................................... 22
1.3.1.2 Hình ảnh và uy tín của sản phẩm của doanh nghiệp trên thương trường................................................... ................................................................ 23
1.3.1.3. Mạng lưới tiêu thụ và bộ máy tổ chức tiêu thụ ..................................... 23
1.3.1.4. Trình độ công nghệ và khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.................................................................................................................... 23
1.3.1.5. Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp .................................................... 23
1.3.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp thương mại ....................................... 24
1.3.2.1 Các yếu tố kinh tế.................. ................................................................... 24
1.3.2.2. Khách hàng ............................................................................................. 26
1.3.2.3. Nhà cung cấp .......................................................................................... 36
1.3.2.4. Đối thủ cạnh tranh ..................................................................................27
1.4. Sự cần thiết phải thúc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp thương mại ............................................................................................... 28
1.4.1 Tiêu thụ sản phảm đảm bảo tăng doanh số và lợi nhuận …………………….29
1.4.2 Tiêu thụ sản phẩm đảm bảo tăng tài sản vô hình cho doanh nghiệp thương mại ........................................................................................................................ 29
1.4.3 Tiêu thụ sản phẩm bảo đảm phát triển thị phân........................................... 25
1.4.4 Tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ...................... 25
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VĂN PHÒNG PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH TM & DV HẢI ĐƯỜNG .......................................... 30
2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công .............................. 30
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TM & DV Hải Đường.................................................................................................................... 30
2.1.2. Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty TNHH TM & Hải Đường......................... ...........................................................................................30
2.1.2.1. Bộ máy tổ chức của công ty TNHH TM & DV Hải Đường................... 30
2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty ............................................................ 32
2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM & DV Hải Đường .................................................................................................................. 32
2.2 Thực trạng hoạt động tiêu thụ văn phòng phảm của công ty TNHH TM & DV Hải Đường ................................................................................................... 33
2.2.1 Tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty ...................................... 34
2.2.2 Kết quả tiêu thụ văn phòng phẩm của công ty ............................................. 37
2.3 Đánh giá hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm của công ty ... ......................43
2.3.1 Những ưu điểm ............................................................................................ 43
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó .......................... 44
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VĂN PHÒNG PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH TM & DV HẢI ĐƯỜNG ............................................................................................................... 47
3.1 Định hướng phát triển, phương hướng cần hoàn thiện trong quá trình hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm của công ty TNHH TM & DV Hải Đường ................................................................................................................................47
3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh/ hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm của công ty của công ty TNHH TM & DV Hải Đường ............. 47
3.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ trong hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm của doanh nghiệp ……… ……………………………………………………………………..………48
3.2 Giải pháp và đề xuất để đẩy mạnh tiêu thụ văn phòng phẩm của công ty TNHH TM & DV Hải Đường …….. . …………………………….………… 49
3.2.1 Các biện pháp chung đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm của công ty TNHH TM & DV Hải Đường……………………………….…….…... 49
3.2.1.1 Biện pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm ………………….………... 49
3.2.1.2 Biện pháp về sản phẩm tiêu thụ …………………………..…………… 51
3.2.1.3 Biện pháp về nhân lực cho hoạt động tiêu thụ … ……………………..54
3.2.1.4 Biện pháp hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm ……………………….. 54
3.2.2. Một số biện pháp riêng đối với từng dòng sản phẩm ………………………..56
3.2.2.1. Đối với dòng sản phẩm văn phòng ……………………………….. …...56
3.2.2.2. Đối với dòng sản phẩm trường học …………..….……………………. 57
3.3 Điều kiện thực hiên và một số kiến nghị …………….……………………. 58
3.3.1 Điều kiện thực hiện ……………………….…………….………………….……. 58
3.3.2 Một số kiến nghị ………………………………………………………………….. 59
3.3.2.1 Kiến nghị với chính phủ về chính sách ………………….……………. 59
3.3.2.1 Kiến nghị với ngành …………………………………….…….……….. 60
3.3.2.2 Kiến nghị với chính quyền địa phương …………………..…………….60
KẾT LUẬN …………………………………………………………………….. 61

LỜI MỞ ĐẦU
1.Cơ sở lựa chọn đề tài
Trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa, tự do hóa thương mại, mọi thành tựu khoa học công nghệ được ứng dụng vào trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ, năng suất trong sản xuất tăng nhanh, hàng hóa sản xuất ra ngày càng nhiều. Sự cạnh tranh giữa các công ty, các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và quyết liệt. Các doanh nghiệp luôn cố gắng, nỗ lực tìm cho mình một vị thế, một chỗ đứng trên thị trường, mở rộng thị phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng có như vậy doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được.Mặt khác, hiện nay tình hình kinh tế thế giới nói chung tình hình kinh tế trong nước nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn, lượng hàng hóa sản xuất và tiêu thụ giảm. Nhiều doanh nghiệp không bán được hàng gây ra rất nhiều hệ lụy trong quá trình sản xuất kinh doanh.Chính vì vậy mà vấn đề đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa luôn có tầm quan trọng và có tình thời cuộc đối với bất kỳ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào.
Công ty TNHH TM & DV Hải Đường là công ty có tuổi đời còn non trẻ. Trong những năm qua, do sự biến động của thị trường và với sự cạnh tranh gay gắt của một số công ty cùng ngành nên tình hình hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm của công ty chưa hiệu quả đặc biệt với đối tượng khách hàng lớn. Để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trong thời gian tới, công ty cần thực hiện nhiều biện pháp cấp bách cũng như lâu dài để nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.
Dù mới đi vào hoạt động từ năm 2008 nhưng ban lãnh đạo công ty TNHH TM & DV Hải Đường luôn nghiên cứu tìm tòi chiến lược phát triển phù hợp với từng sự biến động của môi trường. Phát huy hết nội lực của công ty trẻ như năng động, linh hoạt, kinh doanh nhiều lĩnh vực ngành nhề cùng với đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, làm việc có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật tốt nên lợi nhuận của công ty vẫn đang liên tục tăng, được các đối tác đánh giá cao. Nắm bắt nhu cầu thị trường hiện nay về các sản phẩm và thiết bị văn phòng ngày càng cao nên ban lãnh đạo công ty xác định phải đổi mới mình cùng với việc mở rộng sản phẩm sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thị trường hiệu quả nhất.
Qua việc khảo sát hiện trạng của hệ thống quản lý bán hàng và bộ phận bán hàng tại Công ty TNHH Hải Đường nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của hoạt động tiêu thụ hàng hóa ở công ty hiện nay. Xuất phát từ các vấn đề trên em xin lựa chọn đề tài“ Biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm của công ty TNHH Hải Đường” làm đề tài chuyên đề thực tập cuối khóa của mình.Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#759851
toanhoantb đã viết:mod send bài cho mình với được không
mail của mình là
[email protected] nhé
thank


Bạn download tại đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement