Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By magican_of_love2000
#740843 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HƯNG YÊN.........................................3
1.1 Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên....................3
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty CPXL Hưng Yên........6
1.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên...................................................................................................6
1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên.....7
1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên............9
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ XÂY LẮP HƯNG YÊN....................14
2.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên.............14
2.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp...........................................14
2.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp...................................................25
2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công..............................................32
2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung.........................................................41
2.1. 5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang..52
2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty CPXL Hưng Yên......55
CHUƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HƯNG YÊN.............61
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty và phương hướng hoàn thiện.........................................61
3.1.1- Ưu điểm về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành ...............61
3.1.2. Nhược điểm về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành...........63
3.2. Một số ý kiến hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên...............................................64
KẾT LUẬN........................................................................................................................70
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................71
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNGVHD: TS. Phan Trung Kiên
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại công ty và phương hướng hoàn thiện.........................................61
3.1.1- Ưu điểm về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành ...............61
3.1.2. Nhược điểm về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành...........63
3.2. Một số ý kiến hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên...............................................64
KẾT LUẬN........................................................................................................................70
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................71
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Hiệu quả kinh doanh hay nói cách khác là lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu đặt ra cho mỗi doanh nghiệp. Làm thế nào để doanh nghiệp mình hoạt động có hiệu quả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#764167
hang93hoathuytinh đã viết:Gửi cho mình tài liệu này đk ko???hj thanhk nhiều
Email: [email protected]
Bạn download tại đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement