Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chjl0ve_kaiz
#740841 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương2

mục lục

Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt v
Danh mục các bảng vi
1. Mở đầu 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
2. Cơ sở luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân 4
2.1 Cơ sở lý luận 4
2.2 Nội dung cơ bản của phát triển kinh tế tư nhân. 16
2.3 Tác động của KTTN đối với phát triển kinh tế xã hội 23
2.4 Vai trò của KTTN trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. 25
2.5 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân. 28
2.6 Cơ sở thực tiễn 32
2.6.1 Tình hình phát triển KTTN ở các nước trên thế giới. 32
2.6.2 Tình hình phát triển KTTN ở Việt Nam. 40
3. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu 45
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 45
3.2 Phương pháp nghiên cứu 51
3.3 Hệ thống các chỉ tiêu phân tích 52
4. Kết quả nghiên cứu 54
4.1 Thực trạng phát triển KTTN tại huyện Kim Thành 54
4.1.1 Thực trạng chung 54
4.1.2 Kết quả điều tra 81
4.1.3 Đánh giá chung và nguyên nhân ảnh hưởng 100
4.2 Giải pháp phát triển KTTN tại huyện Kim Thành trong thời kỳ hội nhập 110
4.2.1 Những căn cứ đề xuất giải pháp 110
4.2.2 Giải pháp phát triển KTTN tại huyện Kim Thành trong thời kỳ hội nhập 114
5. Kết luận 139
5.1 Kết Luận 139
5.2. Kiến Nghị: 142
TàI liệu tham khảo 143

Danh mục các chữ viết tắt
Bq Bình quân
C.ty Công ty
CN Công nghiệp
CP Cổ phần
CSH Chủ sở hữu
CSHT Cơ sở hạ tầng
DN Doanh nghiệp
DNTN Doanh nghiệp tư nhân
DT Doanh thu
Dtích Diện tích
DV Dịch vụ
ĐVT Đơn vị tính
EU Liên minh Châu âu
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
GO Giá trị sản xuất
KD Kinh doanh
KTTN Kinh tế tư nhân
LN Lợi nhuận
NN Nông nghiệp
PT Phát triển
PTKT Phát triển kinh tế
PTKTTCR Phát triển kinh tế theo chiều rộng
PTKTTCS Phát triển kinh tế theo chiều sâu
SAIC Ban quản lý công nghiệp và thương mại nhà nước của Trung Quốc
SX Sản xuất
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
UBND Uỷ ban nhân dân
WTO Tổ chức thương mại thế giới
Danh mục bảng
STT Tên bảng Trang
4.1 Số lượng các cơ sở kinh tế tư nhân đăng ký kinh doanh. 54
4.2 Số lượng hộ cá thể trên địa bàn huyện Kim Thành qua các năm. 57
4.3 Số lượng Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Kim Thành qua các năm 58
4.4 Số lượng công ty TNHH trên địa bàn huyện Kim Thành qua các năm 59
4.5 Số lượng công ty cổ phần trên địa bàn huyện Kim Thành qua các năm 60
4.6 Số lượng các cơ sở kinh tế tư nhân thực sự hoạt động tính đến 31/12/2007. 61
4.7 Số lượng các cơ sở kinh tế tư nhân phân theo các ngành kinh tế 63
4.8 Tổng hợp tình hình vốn các cơ sở kinh tế tư nhân đăng ký kinh doanh. 66
4.9 Tài sản cố định của các cơ sở kinh tế tư nhân. 68
4.10 Số lượng lao động khu vực kinh tế tư nhân qua các năm 70
4.11 Số lượng lao động trong khu vực kinh tế tư nhân phân theo các ngành nghề sản xuất kinh doanh. 71
4.12 Lao động trong Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Kim Thành 73
4.13 Lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn huyện Kim Thành. 75
4.14 Lao động trong công ty cổ phần trên địa bàn huyện Kim Thành 76
4.15 Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân theo giá cố định 1994 trên địa bàn huyện Kim Thành. 77
4.16 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ của các cơ sở kinh tế tư nhân theo giá cố định năm 1994. 78
4.17 Nộp ngân sách Nhà nước của các cơ sở kinh tế tư nhân 79
4.18 Diện tích đất đai và nhà xưởng của các cơ sở KTTN 82
4.19 Số lượng lao động trong các cơ sở kinh tế tư nhân 85
4.20 Vốn sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế tư nhân 87
4.21 Doanh thu, lợi nhuận của các cơ sở kinh tế tư nhân 89
4.22 Thị trường tiêu thụ sản phẩm chính của các cơ sở kinh tế tư nhân 92
4.23 Những chính sách ưu đãi áp dụng cho kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện 95
4.24 Những khó khăn chính của kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Kim Thành 97
4.25 Đề xuất những giải pháp của kinh tế tư nhân huyện Kim Thành 99
1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Thực hiện phát triển kinh tế nhiều thành phần, kinh tế Nhà nước làm chủ đạo có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có cơ hội phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Qua một thời gian thực hiện, với chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nền kinh tế nước ta có bước phát triển vượt bậc. GDP bình quân đầu người đạt xấp xỉ 600 USD/năm. Thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn, mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp trong nước
Với chủ trương phát triển đa dạng hoá nền kinh tế và các thành phần kinh tế, đất nước thay da đổi thịt đi lên từng ngày. Cơ sở hạ tầng liên tục được đổi mới làm thay đổi bộ mặt quốc gia. Từ thành thị tới nông thôn, các nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp liên tiếp mọc ra. Các khu đô thị mới, các công trình phúc lợi được hình thành chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu, làm đầu tầu cho sự phát triển kinh tế của các vùng, các địa phương.
Kinh tế phát triển, các ngành nghề phi nông nghiệp cũng phát triển theo. Đặc biệt các nhà máy, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân là nơi thu hút một lực lượng lớn lao động của đất nước.
Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế, thành phần kinh tế. Đảng và nhà nước đã không ngừng nghiên cứu đưa ra các chủ trương, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển. Trong đó có chính sách đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thành phần kinh tế tư nhân không ngừng phát triển đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014275 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement