Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thien_su_cua_tinh_yeu_br2005
#740724 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I :KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG LINH KIỆN NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY 5
1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG 5
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 5
1.1.2. Cơ cấu tổ chức 7
1.1.3. Đặc điểm kinh doanh của công ty 11
1.1.3.1. Lĩnh vực kinh doanh 11
1.1.3.2. Vốn kinh doanh 12
1.1.3.3. Nguồn nhân lực 12
1.1.3.4. Cơ sở vật chất 13
1.2. CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG LINH KIỆN NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY 15
1.2.1. Đặc điểm mặt hàng linh kiện nhập khẩu 15
1.2.2. Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh 16
1.2.3. Các quy định đối với mặt hàng 17
1.2..3.1. Quy định về thương mại 17
1.2.3.2. Quy định về thuế 17
1.2.3.3.Quy định về áp mã 18
1.2.3.4. Quy định về lĩnh vực nông nghiệp 18
Chương II. ĐÀNH GIÁ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HẢI QUAN NHẬP KHẨU LINH KIỆN DƯỚI GÓC ĐỘ CỦA CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG 19
2.1. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU LINH KIỆN CỦA CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG 19
2.1.1. Hình thức nhập khẩu, cách nhập khẩu 19
2.1.1.1. Hình thức nhập khẩu 19
2.1.1.2. cách nhập khẩu 19
2.1.1.3. Điều kiện nhập khẩu 20
2.1.2. Thị trường nhập khẩu 21
2.1.3. Kết quả kinh doanh nhập khẩu 22
2.2. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HẢI QUAN NHẬP KHẨU LINH KIỆN CỦA CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG 24
2.2.1. Quy trình chung 24
2.2.2. Khai báo và đăng ký hải quan 28
2.2.2.1.Địa điểm đăng ký làm thủ tục hải quan 28
2.2.2.2. Cách thức khai báo 30
2.2.2.3. Nội dung khai báo 31
2.2.2.4. Hồ sơ, chứng từ cần xuất trình 33
2.2.2.5. Kết quả phân luồng hồ sơ 34
2.2.3. Kiểm tra thực tế hàng hoá 36
2.2.3.1. Tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa của doanh nghiệp 36
2.2.3.2. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra 36
2.2.3.3. Cách thức kiểm tra thực tế 37
2.2.3.4. Kết quả kiểm tra thực tế 38
2.2.3.5. Nhiệm vụ của doanh nghiệp trong trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế 39
2.2.4. Thông quan hàng hoá 40
2.2.4.1. Nộp lệ phí, thuế 40
2.2.4.2. Giải phóng hàng 40
2.2.4.3. Lưu trữ hồ sơ 41
2.2.5. Phúc tập hồ sơ và kiểm tra sau thông quan 41
2.2.5.1. Phúc tập hồ sơ 41
2.2.5.2 Kiểm tra sau thông quan 42
2.3. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HẢI QUAN NHẬP KHẨU LINH KIỆN 44
2.3.1. Đánh giá mức độ quan trọng của các bước trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu linh kiện của công ty Việt Trung 44
2.3.2. Kết quả đạt được 48
2.3.2.1. Áp dụng công nghệ trong khai báo 49
2.3.2.2. Giảm thời gian khai báo, chi phí 49
2.3.3. Hạn chế 50
2.3.3.1. Sai sót trong khâu khai báo 50
2.3.3.2. Tỷ lệ kiểm hóa cao 54
2.3.3.3. Tỷ lệ kiểm tra sau thông quan cao 55
2.3.3.4. Kéo dài thời gian thông quan, tăng chi phí thông quan 55
Chương III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HẢI QUAN NHẬP KHẨU LINH KIỆN 57
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG 57
3.1.1. Chiến lược, mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty 57
3.1.2. Mục tiêu hòan thiện quy trình 58
3.2. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 58
3.2.1. Giải pháp đối với công ty 58
3.2.1.1. Hoàn thiện chứng từ 58
3.2.1.2.Cập nhật các quy định về chính sách nhập khẩu, thuế, thủ tục hải quan 59
3.2.1.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm thủ tục hải quan 60
3.2.1.4. Tăng cường trao đổi thông tin 61
3.2.1.5. Xây dựng quy trình thống nhất 62
3.2.2. Kiến nghị 62
3.2.2.1. Đối với cơ quan Nhà nước 62
3.2.2.2. Đối với cơ quan hải quan 63
KẾT LUẬN 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement