Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Denys
#740212 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Thái Hà
MỤC LỤC
DANH MụC CHữ VIếT TắT. 3
DANH MụC SƠ Đồ 4
DANH MỤC BẢNG 4
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 4
LờI Mở ĐầU 5
CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 8
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG Về HOạT ĐộNG CHO VAY CủA NHTM. 8
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay của NHTM. 8
1.1.2. Phân loại hoạt động cho vay của NHTM. 9
1.2. HOạT ĐộNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CủA NHTM. 11
1.2.1. Khái niệm: 11
1.2.2. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân: 12
1.2.3. Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. 13
1.2.4. Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân của NHTM. 16
1.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. 18
1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của NHTM. 21
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BẮC Á- CHI NHÁNH THÁI HÀ. 30
2.1 TổNG QUAN Về NGÂN HÀNG BắC Á- CHI NHÁNH THÁI HÀ. 30
2.1.1. Tổng quan về ngân hàng Bắc Á. 30
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. 31
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban của ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. 31
2.1.4. Tình hình hoạt động của ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. 34
2.1.4.3. Một số hoạt động kinh doanh khác 38
2.2. THựC TRạNG HOạT ĐộNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TạI NGÂN HÀNG BắC Á- CHI NHÁNH THÁI HÀ. 40
2.2.1. Chính sách cho vay dành cho khách hàng cá nhân: 40
2.2.2. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. 42
2.2.3. Quy trình cho vay KHCN tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà 47
2.3. ĐÁNH GIÁ THựC TRANG HOạT ĐộNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TạI NGÂN HÀNG BắC Á- CHI NHÁNH THÁI HÀ. 61
2.3.1. Kết quả đạt được: 61
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân: 65
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BẮC Á- CHI NHÁNH THÁI HÀ. 71
3.1. ĐịNH HƯớNG HOạT ĐộNG CHO VAY KHCN CủA NGÂN HÀNG BắC Á- CHI NHÁNH THÁI HÀ: 71
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà 71
3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà: 72
3.2. GIảI PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG HOạT ĐộNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TạI NGÂN HÀNG BắC Á- CHI NHÁNH THÁI HÀ. 73
3.2.1. Giải pháp về sản phẩm dịch vụ cung ứng. 73
3.2.2. Giải pháp về tổ chức nhân sự. 75
3.2.3. Giải pháp về công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm. 76
3.2.4. Giải pháp về quy trình, phương pháp thẩm định, xét duyệt cho vay và quản lý chất lượng tín dụng: 78
3.3. KIẾN NGHỊ. 80
3.3.1. Kiến nghị với Hội sở chính ngân hàng Bắc Á. 80
3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN: 80
3.3.3. Kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền khác: 82
KếT LUậN 84

LờI Mở ĐầU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng có những bước phát triển mạnh mẽ. Việc không ngừng mở rộng quy mô, mạng lưới đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đã giúp các ngân hàng ngày càng nâng cao được chất lượng dich vụ, hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại, an toàn và hiệu quả. Sự ra đời của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đa tiện ích như: ATM, Internet Banking, Mobile Banking… đã cho thấy những bước phát triển vượt bậc của thị trường dịch vụ ngân hàng Việt Nam.
Hiện nay các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng ngày càng được đa dạng hóa và hướng tới nhiều đối tượng khách hàng trong nền kinh tế. Trước kia hoạt động của các ngân hàng thương mại chủ yếu chỉ tập trung vào đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp lớn, các tổ chức kinh tế có những khoản vay lớn và ít chú trọng đến đối tượng khách hàng là các cá nhân, dẫn đến những lãng phí trong khai thác tiềm năng cũng như lợi ích từ nhóm đối tượng khách hàng này. Những năm gần đây, các ngân hàng thương mại cũng đã có những điều chỉnh trong hoạt động của mình, chú trọng nhiều hơn đến đôí tượng khách hàng là các cá nhân, đặc biệt là các ngân hàng phát triển theo định hướng ngân hàng bán lẻ, phát triển thêm nhiều hình thức cho vay dành cho cá nhân như: vay vốn để sản xuất kinh doanh, vay để mua, sửa chữa nhà, mua sắm trang thiết bị, phương tiện đi lại, vay du học… Tuy vậy thị trường cho vay đối với khách hàng cá nhân quy mô vẫn còn khá nhỏ bé và chưa được các ngân hàng khai thác một cách triệt để.
Qua quá trình thực tập tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà, em nhận thấy hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của chi nhánh Thái Hà luôn chiếm một tỷ trọng lớn, mang lại đa phần lợi nhuận cho chi nhánh. Đồng thời em cũng nhận thấy cho vay khách hàng cá nhân là lĩnh vực đầy tiềm năng và mang lại nhiều lợi nhuận cho các ngân hàng thương mại và hứa hẹn trong thời gian tới sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa. Tuy vậy dù đã chú trọng phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và cũng gặt hái được khá nhiều thành công nhưng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại vẫn còn nhiều khó khăn và chưa thực sự phát triển. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà nói riêng vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường.
Do đó việc tìm hiểu và đưa ra những giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà là rất cần thiết. Với những lý do trên em chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Thái Hà” làm chuyên đề tốt nghiệp.
Em xin chân thành Thank sự hướng dẫn tận tình của TS. Đoàn Phương Thảo và sự giúp đỡ của tập thể cán bộ nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Thái Hà đã tạo điều kiện để em được tiếp xúc và tìm hiểu hoạt động của chi nhánh, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hợp lý cho đề tài đã chọn.
2. Mục đích nghiên cứu:
• Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý thuyết cho vay khách hàng cá nhân.
• Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà.
• Đánh giá những kết quả, những tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà.
Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay từ năm 2009 đến năm 2011.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Các phương pháp được sử dụng trong chuyên đề thực tập bao gồm: phương pháp thống kê, phương pháp mô tả, phương pháp logic, tổng hợp, phương pháp so sánh kết hợp với bảng biểu và đồ thị để phân tích, đánh giá.
5. Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp:
Ngoài lời mở đầu và kết luận chuyên đề tốt nghiệp gồm có 3 chương:
Chương 1: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà.


CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG Về HOạT ĐộNG CHO VAY CủA NHTM.
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay của NHTM.
Hệ thống ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Sự có mặt của NHTM trong hầu hết các hoạt động kinh tế, xã hội đã cho thấy “Ở đâu có một hệ thống ngân hàng thương mại phát triển thì ở đó có sự phát triển cao của nền kinh tế xã hội”. Tuy nhiên khái niệm về ngân hàng thương mại lại chưa có sự nhất quán. Tuỳ theo điều kiện của mỗi nước và sự phát triển của hệ thống tài chính nước đó mà có những định nghĩa khác nhau về Ngân hàng.
Ở Việt Nam, theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng thì Ngân hàng được định nghĩa như sau: “ Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.”
Hoạt động của Ngân hàng thương mại bao gồm: nghiệp vụ nợ (huy động vốn), nghiệp vụ có (cấp tín dụng) và nghiệp vụ trung gian( dịch vụ thanh toán, đại lý, tư vấn...). Ba loại nghiệp vụ trên có mối liên hệ mật thiết với nhau, chúng thúc đẩy nhau cùng phát triển để từ đó tạo nên quy mô, uy tín và lợi nhuận cho Ngân hàng.
Trong hoạt động cấp tín dụng thì cho vay là hình thức phổ biến và quan trọng nhất của NHTM. Các khoản cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của một ngân hàng, (thường chiếm 70%), mang lại đa phần thu nhập cho ngân hàng.
Vậy thế nào là hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại?
Cho vay là hoạt động mang tính truyền thống và là chức năng kinh tế hàng đầu của các Ngân hàng giúp Ngân hàng thực hiện việc chuyển tiết kiệm thành đầu tư. Ngân hàng thương mại có thể cho các tổ chức, cá nhân vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản suất, kinh doanh, đời sống và cũng có thể cho các tổ chức, cá nhân vay trung và dài hạn nhằm thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản suất kinh doanh


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bạn download tại link sau:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#899187
ghegom08 đã viết:ad ơi gửi cho mình file này vớiBạn download tại link sau:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1023830 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement