Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cutie_fowl
#738801 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành
lập doanh nghiệp
BÀI LÀM
Góp vốn để thành lập doạnh nghiệp là một trong những điều đầu tiền
cần làm khi muốn thành lập lập một doạnh nghiệp. Vấn đề ở đây là nhiều
người tham gia góp vốn bằng tài sản khác những tài sản thông dụng để góp
vốn. Do đó, cần có những quy định cụ thể thể về vấn đề định giá các tài
khác một cách cụ thể.
Trong Luật doanh nghiệp 2005, Điều 30 quy định về định giá tài sản
góp vốn:
“Điều 30. Định giá tài sản góp vốn
1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi,
vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hay tổ chức định giá chuyên
nghiệp định giá.
2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ
đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định
giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ
đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài
sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực
tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp

vốn thoả thuận định giá hay do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.
Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn
phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn
được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn
hay tổ chức định giá và người thay mặt theo pháp luật của doanh nghiệp cùng
liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của
1
công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản
góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.”
Tại khoản 1 điều này, ta có thể thấy rằng tài sản góp vốn bằng tiền Việt
Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì sẽ không phải thông qua hoạt động
định giá. Trong đó, tiền Việt Nam là tiền Việt Nam đồng; các ngoại tệ tự do
chuyển đổi bao gồm các loại tiền dễ được quốc tế công nhận như: đồng dollar
Mỹ, dollar Singapore…; Vàng là kim loại quý được lấy làm thước đo chung
về giá trị. Những tài sản không thuộc các loại trên thường sẽ được định giá
bởi các thành viên, cổ đông sáng lập, tổ chức định giá chuyên nghiệp. Các tài
sản phổ biến trên thị trường thì thường sẽ được các thành viên, cổ đông tự
thương lượng định giá với nhau theo giá thị trường. Còn những tài sản hiếm,
quý thường sẽ được các chuyên gia về từng lĩnh vực đánh giá, định giá để xác
định trị giá của chúng khi trở thành vốn sử dụng trong doanh nghiệp.
Việc chấp nhận giá trị của tài sản đã được định giá phải được phần lớn
cổ đông, thành viên sáng lập chấp thuận theo nguyên tắc nhất trí (khoản 2
Điều 30 Luật doanh nghiệp). Sau khi đã đồng ý thông qua số đông, phần lớn
thì phải chịu trách nhiệm về giá trị tài sản góp vốn này. Ví dụ như, việc định
giá cao tài sản góp vốn để tăng vốn của doanh nghiệp lên để tăng cường hoạt
động kinh doanh, nhưng khi có tranh chấp, vấn đề ảnh hưởng đến vốn doang
nghiệp, thì phải đền bù khoản chênh lệch của khoản vốn này.
Tại khoản 3 điều này, giá tài sản góp vốn do doanh nghiệp và người
góp vốn thỏa thuận, và khi xác định trách nhiệm liên đới thì xem xét trách
nhiệm của người thay mặt theo pháp luật của doanh nghiệp. Như vậy, có thể
hiểu doanh nghiệp trong quy định này là người thay mặt theo pháp luật của
doanh nghiệp, tức là một cá nhân chứ không phải một tập hợp người. Trách
nhiệm liên đới đặt ra trong trường hợp này là của người góp vốn và người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trong trường hợp, việc định giá do một
tổ chức định giá tiến hành thì trách nhiệm liên đới sẽ thuộc về người đại diện
theo pháp luật của doanh nghiệp và tổ chức định giá (người góp vốn không
2
phải chịu trách nhiệm). Chúng ta cùng xem xét cụm từ “người góp vốn hoặc
tổ chức định giá và người thay mặt theo pháp luật của doanh nghiệp”, rõ ràng
là không hợp lý bởi người góp vốn chỉ là một (chứ không phải tất cả thành

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phongb1202979
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042723 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement