Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Piero
#738415 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện qui trình kiểm toán khoản mục tiền do công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng thực hiện
GVHD: Trần Thị Yến Phượng Chuyên Đề Tốt Nghiệp
SVTH: Hoàng Thị Lan Chi
45
thống kiểm soát. Tương ứng với mỗi mục tiêu chung có ít nhất 1 mục tiêu
đặc thù.
4. Các cách tiếp cận trong BCTC:

Kiểm toán theo khoản mục: là cách phân chia từng khoản mục hoặc nhóm
khoản mục theo thứ tự trong các BCTC vào 1 phần hành. Cách phân chia này
đơn giản, song không có hiệu quả do tách biệt những khoản mục ở vị trí khác
nhau nhưng có liên quan chặt chẽ nhau.

Kiểm toán theo chu trình: là cách chia căn cứ vào mối liên hệ chặt chẽ lẫn
nhau giữa các khoản mục. Cách phân chia này thường được thực hiện dựa
vào cách ghi các nghiệp vụ kinh tế vào sổ sách kế toán.
5. Các phương pháp kiểm toán BCTC:

Phương pháp kiểm toán chứng từ:
- Kiểm tra các cân đối kế toán: là phương pháp dựa trên các cân đối kế toán và
các cân đối khác để kiểm toán các quan hệ nội tại của các yếu tố cấu thành quan hệ
cân đối đó.
- Đối chiếu trực tiếp: là đối chiếu 1 chỉ tiêu trên các nguồn tài liệu khác nhau.
- Đối chiếu logic: là việc nghiên cứu các mối liên hệ giữa các chỉ tiêu với
nhau.

Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ:
- Kiểm kê: là việc kiểm tra tại chỗ các đối tượng kiểm toán.
- Điều tra: là dùng các cách khác nhau để tiếp cận và đánh giá đối tượng kiểm
toán.
- Trắc nghiệm: là việc tái diễn các hoạt động, nghiệp vụ để xác minh lại kết
quả của 1 quá trình, 1 sự việc đã qua.
II. Khoản mục tiền đối với vấn đề kiểm toán:
1. Khái niệm:
Tiền là tài sản tồn tại dưới hình thức tiền tệ bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi
ngân hàng và các khoản tiền đang chuyển (kể cả tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc,
kim cương…).
Tiền là khoản mục được trình bày tại chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền” trên bảng CĐKT. Đây là 1 khoản mục trọng yếu vì các nghiệp vụ về tiền phát si
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By huyen341994
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement