Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ph_ht
#737213 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá chất lượng dịch vụ truyền hình cáp VCTV thông qua ý kiến khách hàng trên địa bàn Thành phố Long Xuyên
Đánh giá chất lượng dịch vụ truyền hình cáp VCTV
GVHD: LÊ PHƯƠNG DUNG SVTH: LÊ NGỌC HẠNH
Lớp: DH8KD
Trang 2
MỤC LỤC
˜¯™
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ...................................................................................................4
1.1

Lý do chọn đề tài ............................................................................................................4
1.2 Mục tiêu ...........................................................................................................................51.3 Phạm vi ...........................................................................................................................51.4 Ý nghĩa ...........................................................................................................................5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ......................................................................................6
2.1 Các khái niệm cơ bản.......................................................................................................6 2.1.1 Định nghĩa..................................................................................................................6 2.1.1.1 Chất lượng là gì? .................................................................................................6 2.1.1.2 Dịch vụ ................................................................................................................6 2.1.1.3 Chất lượng dịch vụ...............................................................................................6 2.1.1.4 Sự hài lòng và mức độ hài lòng ...........................................................................7 2.1.2 Những đặc trưng khác biệt của dịch vụ so với sản phầm hữu hình ...........................72.2 Các yếu ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và phương pháp đo lường...........................7 2.2.1 Các yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ ................................................................8 2.2.2 Đo lường chất lượng dịch vụ ....................................................................................92.3 Mô hình nghiên cứu ........................................................................................................12
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................................13
3.1 Thiết kế nghiên cứu .........................................................................................................133.2 Thu thập dữ liệu ...............................................................................................................143.3 Thang đo và mẫu..............................................................................................................143.4 Trình tự thực hiện công đoạn nghiên cứu và các bước đo lường chất lượng dịch vụ truyền hình cáp VCTV chi nhánh An Giang .........................................................................16
CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ..................................................17
4.1 Giới thiệu .........................................................................................................................174.2 Lịch sử hình thành ...........................................................................................................184.3 Sơ đồ tổ chức của trung tâm truyền hình cáp VCTV.......................................................21
Cùng với tốc độ phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại là sự ra đời khá rầm rộ của các loại hình dịch vụ giải trí nhằm đáp ứng cho nhu cầu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement