Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By codon_motvisao4899
#736982 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
Lời mở đầu 4
Chương 1: Cơ cấu ngoại thương của Việt Nam 5
1. Những lợi thế của Việt Nam trong thương mại quốc tế 5
1.1. Vị trí địa lý 5
1.2. Tình hình chính trị - xã hội ổn định 6
1.3. Hệ thống giao thông vận tải 6
1.4. Nguồn nhân lực dồi dào 8
1.5. Nguồn tài nguyên phong phú 9
1.6. Tham gia các tổ chức thương mại quốc tế 10
2. Lợi thế so sánh của Việt Nam 11
3. Cơ cấu ngoại thương của Việt Nam qua các thời kỳ 14
3.1. Thời kì từ 2001 đến trước thời điểm Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 14
3.2. Thời kì từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay 21
Chương 2: Chiến lược phát triển ngoại thương và chính sách thương mại của Việt Nàm giai đoạn 2001- 2010 29
1. Mô hình chiến lược phát triển 29
2. Chiến lược phát triển ngoại thương 2001- 2010 30
2.1. Đường lối kinh tế xã hội và quan điểm phát triển của Việt Nam thời kỳ này 30
2.2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam thời kỳ 2001 – 2010 31
3. Nguyên tắc và chính sách nhập khẩu 33
4. Phương hướng và chính sách xuất khẩu 33
Chương 3: Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010 48
1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển xuất khẩu 48
1.1. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu 48
1.2. Giá xuất khẩu hàng hóa theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng. 51
1.3. Trị giá xuất khẩu phân theo khối nước 59
1.4. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 64
2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhập khẩu 94
2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu từ năm 2000 đến 2009 94
2.2. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 98
2.3. Cơ cấu thị trường nhập khẩu 104
2.4. Chủ thể tham gia nhập khẩu 106
3. Những thành tựu và hạn chế 107
3.1. Thành tựu 107
3.2. Hạn chế 108
Chương 4: Phương hướng, biện pháp thúc đẩy ngoại thương Việt Nam phát triển 125
1. Vấn đề bảo hộ mậu dịch và phát triển kinh tế đối ngoại 125
2. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm tiếp cận và mở rộng thị trường 127
3. Tiếp tục đổi mới các chính sách tiền tệ, tài chính, tín dụng 128
4. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý và cải cách thủ tục
hành chính 129
5. Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng 131
6. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam 132
Danh mục tài liệu tham khảo 135
LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta đang sống trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, thế kỷ của sự hội nhập toàn cầu. Thế giới đang từng bước tiến tới sự nhất thể hóa, và sự mở cửa nền kinh tế sẽ làm cho trái đất thực sự trở thành một cộng đồng với đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thành viên trong cộng đồng này là các quốc gia chấp nhận sự lệ thuộc và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau vừa công khai vừa vô hình. Quá trình phụ thuộc ngày càng lớn đến mức nếu một quốc gia thành viên bị cô lập với thế giới bên ngoài, chắc chắn nó sẽ bị tụt hậu và suy thoái. Khi hiểu được tính liên kết để tồn tại là một tất yếu, ta sẽ thấy hệ thống kinh tế và các thể chế của nó sẽ là những bước dẫn nhập đầu tiên cho sự hợp nhất này.
Thương mại quốc tế là cầu nối xa xưa nhất giữa các vùng và các nước từ thời cổ đại. Thương mại chính là nhân tố giúp cho thế giới ý thức đươc sự cần có lẫn nhau vì sự tồn tại chung. Cho tới ngày nay, hầu hết mọi người trên thế giới vì tính tất yếu của cuộc sống vẫn luôn phải quan tâm tới không chỉ tình hình trong nước mà cả tình hình kinh tế và thương mại quốc tế. Bởi vì những thay đổi ở ngoài biên giới tưởng chừng không có liên quan, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến đời sống mỗi người. Hiểu biết tốt về kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho cá nhân cộng đồng và các nền kinh tế dễ dàng điều chỉnh để không những thích ứng với mọi hoàn cảnh mới luôn biến đổi trong nền kinh tế mà còn có thể vận dụng một cách có lợi cho sự phát triển khu vực.
Là những sinh viên đang theo khối ngành kinh tế, với mong muốn có thêm kiến thức về kinh tế học quốc tế và tìm hiểu về xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm qua, chúng em đã quyết định thực hiện đề tài: “Ngoại thương Việt Nam giai đoạn từ 2000 đến nay”


CHƯƠNG I

CƠ CẤU NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM
Việt nam hiện nay là một nước đang phát triển, đang trong tiến trình mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Chính sự phát triển của ngoại thương đã góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; góp phần tăng tích luỹ nội bộ nền kinh tế nhờ sử dụng hiệu quả lợi thế so sánh trong trao đổi quốc tế; là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao trình độ công nghệ và chuyển dịch cơ cấu ngành nghề trong nước; tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By EliMini
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement