Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By suzuki_vn
#736874 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng công tác kế toán chi hoạt động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hoá
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu
CHƯƠNG 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ HCSN THUẦN TUÝ
1. Chi hoạt động ở đơn vị HCSN thuần tuý 3
1.1 Nội dung chi hoạt động .3
1.2 Vai trò của chi hoạt động .3
1.3 Yêu cầu quản lý các khoản chi 4
2. Kế toán chi hoạt động . 5
2.1 Nhiệm vụ của kế toán chi hoạt động . 5
2.2 Chứng từ sử dụng .5
2.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hoạch toán 12
2.4 Phương pháp hoạch toán một số nghiệp vụ Kinh Tế chủ yếu 15
3. Sổ kế toán sử dụng 17
3.1 Sổ kế toán chi tiết 17
3.1.1 Sổ chi tiết chi hoạt động (Mẫu số S61a – HD) 18
a. Mục đích .19
b. Căn cứ ghi sổ và cách lập 19
3.2 Sổ kế toán tổng hợp .20
3.2.1 Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái . 22
3.2.2 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . 24
3.2.3 Hình thức kế toán Nhật ký chung 26
3.2.4. Hình thức kế toán máy 27
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH THANH HOÁ
2.1 Đặc điểm, tình hình chung của đơn vị có ảnh hưỏng đến công 28 tác kế toán chi hoạt động
2.1.1 Về Lịch Sử hình thành 28
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Sở Tài chính Thanh Hoá .28
a. Về số lượng cán bộ công nhân viên chức 29
b. Về chất lượng cán bộ công nhân viên chức 29
2.1.3. Bộ máy tài chính, cơ cấu các phòng 30
a. Ban lãnh đạo 30
b. Cơ cấu các phòng ban 31
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 32
a. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán Sở Tài chính Thanh Hoá 32
b. Tổ chức bộ máy kế toán . 32
c. Tổ chức hình thức kế toán . 33
d. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán 33
e. Tổ chức công tác kế toán trong sở 33
f.Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 34
2.2 Thực trạng công tác kế toán chi hoạt động 34 ở sở Tài Chính Thanh Hoá
2.2.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ .35
a. Chứng từ sử dụng .35
b. Trình tự luân chuyển chứng từ 35
2.2.2 Hoạch toán kế toán chi tiết 36
2.2.3 Hoạch toán Kế toán tổng hợp 69
a. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ . 70
b. Sổ cái TK 661 . 71
c. Sổ chi tiết chi hoạt động 72
2.2.4 Đánh giá tình hình chi hoạt động tại văn phòng sở T/C . 80
2.3. Nhận xét chung tình hình chi hoạt động tại văn phòng sở T/C .82
3.1.1 những ưu điểm 83
3.1.2 những mặt hạn chế .84
CHƯƠNG 3:
MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI VĂN PHÒNG SỞ TÀI CHÍNH THANH HOÁ
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện Công tác kế toán chi hoạt .86 động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hoá
3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện Công tác kế toán chi hoạt động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hoá
Kết luận .90

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By nguyenthao2107
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#816592
nguyenthao2107 đã viết:hic mod có thể inbox cho e tài liệu này k vậy?


Bạn download tại link này nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement