Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By haisquallion_dj
#733746 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ BHXH VÀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 3
1. Bảo hiểm xã hội 3
1.1. Khái niệm về BHXH 3
1.2. Vai trò của BHXH. 4
1.3. Nguyên tắc và chức năng của BHXH. 6
2. Những nội dung cơ bản của BHXH 11
2.1. Khái niệm về chế độ hưu trí 11
2.2. Quỹ BHXH, Hệ thống tổ chức BHXH. 12
3. Chế độ hưu trí trong BHXH 17
3.1. Vai trò của chế độ hưu trí 17
3.2. Cơ sở hình thành chế độ hưu trí trong hệ thống BHXH 18
CHƯƠNG II: CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ Ở TỈNH THÁI BÌNH 25
1. Vài nét về kinh tế - xã hội ở tỉnh Thái Bình 25
2. Vài nét về BHXH tỉnh Thái Bình 27
2.1. Công tác tổ chức quản lý và tổ chức hoạt động 27
2.2. Một số kết quả thực hiện công tác BHXH ở tỉnh Thái Bình 28
3. Tình hình thực hiện chế độ hưu trí ở tỉnh Thái Bình. 34
3.1. Tình hình chế độ hưu trí trước năm 1993. 34
3.2. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay 41
3.3. Thực trạng đời sống người về hưu ở tỉnh Thái Bình. 60
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ
NHẰM TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Ở TỈNH THÁI BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI 66
1. Những quan điểm đổi mới chế độ hưu trí. 67
1.1. Đổi mới về nhận thức, đối tượng tham gia BHXH
và hình thức tham gia BHXH. 67
1.2. Đổi mới và hoàn thiện chế độ chính sách bảo hiểm hưu trí. 68
1.3. Đổi mới chế độ chính sách bảo hiểm hưu trí hiện hành
sang chế độ chính sách bảo hiểm hưu trí mới. 69
2. Các giải pháp hoàn thiện chế độ bảo hiểm hưu trí 70
2.1. Giải pháp về chế độ chính sách 70
2.2. Về mặt tổ chức quản lý. 78
3. Khuyến nghị 79
3.1. Về chế độ chính sách. 79
3.2. Về tổ chức quản lý 83
KẾT LUẬN 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO 86


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thutrangpld
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988519 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement