Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Phillip
#733070 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện
CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn
(: 6.280.688
2
2.2.1. Giai đoạn khảo sát đánh giá khách hàng và ký hợp đồng kiểm toán ..32
2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán................34
2.2.2.1. Đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng .....................................34
2.2.2.2. Đánh giá mức độ trọng yếu và rủi ro tại hai Công ty khách hàng .40
2.2.2.3. Việc thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ trong giai đoạn lập kế
hoạch kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán.................................45
2.2.2.4. Thiết kế chương trình kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán ở
Công ty..................................................................................................47
2.2.3. Kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong giai đoạn thực hiện
kiểm toán........................................................................................................56
2.2.3.1. Thực trạng về thực hiện thử nghiệm kiểm soát trong giai đoạn
kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán ...........................................56
2.2.3.2. Thực trạng về thực hiện thủ tục phân tích trong giai đoạn kiểm
toán.......................................................................................................59
2.2.3.3. Thủ tục kiểm tra chi tiết đối với chu trình mua hàng thanh toán ...60
2.2.3.4. Thực hiện chương trình kiểm toán bổ sung (hàng tồn kho)............68
2.2.4. Giai đoạn kết thúc kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán ............73
2.2.4.1.Thực trạng xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày lậpBCTC ........73
2.2.4.2. Đánh giá bằng chứng và tống nhất kết quả kiểm toán chu trình
mua hàng thanh toán............................................................................73
2.2.4.3.Công việc soát xét 3 cấp, tổng hợp các sai sót đề nghị điều chỉnh .74
2.2.4.4. Phát hành báo cáo chính thức sau khi thông qua bản dự thảo ......75
2.3. Tổng kết quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong
kiểm toán BCTC do AASC thực hiện. ...............................................................75
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU
TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN ...............................................77
3.1. Nhận xét, đánh giá chung về quy trình kiểm toán do AASC thực hiện ......77
3.1.1. Giai đoạn tiếp cận khách hàng và lập kế hoạch kiểm toán .................78
3.1.2.Giai đoạn thực hiện kiểm toán..............................................................80
3.1.3.Giai đoạn kết thúc kiểm toán ................................................................80
Đứng trước các cơ hội và thách thức khi gia nhập nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp không những phải đổi mới cách sản xuất để có được những sản phẩm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By hecquyn6
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement