Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Huw
#732015 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương I: Cơ sở lý luận về vi
ệc kiểm soát chất lượng BCTC .......................
1.1 Sự cần thiết của kiểm toán BCTC trong nền kinh tế ..............................
1.1.1 Định nghĩa về kiểm toán .............................................................................
1.1.2 Mối quan hệ giữa kế toán và kiểm toán ......................................................
1.1.3 Sự cần thiết của kiểm toán BCTC trong nền kinh tế..................................
1.1.4 Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế ......................................................
1.2 Kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC .....................................................
1.2.1 Khái niệm về chất lượng kiểm toán BCTC ..............................................
1.2.2 Các tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lượng kiểm toán BCTC .............
1.2.3 KSCL kiểm toán BCTC ............................................................................
1.2.3.1 Khái niệm về kiểm soát chất lượng....................................................
1.2.3.2 Sự cần thiết phải KSCL kiểm toán.....................................................
1.2.3.3 Các yếu tố của KSCL kiểm toán ........................................................
1.2.3.4 Quy trình KSCL kiểm toán BCTC theo các quy định và chuẩn
mực kiểm toán hiện hành ...........................................................................................
1.2.3.4.1 Khái quát về một quy trình kiểm toán BCTC .......................
1.2.3.4.2 Quy trình KSCL kiểm toán BCTC theo các quy định và
chuẩn mực kiểm toán hiện hành.................................................................................
1.2.3.4.3 KSCL kiểm toán BCTC từ các cơ quan, tổ chức đối với
công ty kiểm toán .......................................................................................................
Chương II: Khảo sát tình hình thực tế KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC
tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán BDO-AFC .........
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty kiểm toán BDO-AFC ............................
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty kiểm toán BDO-AFC.................
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động..............................................................

Lời mở đầu
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán độc lập đã hình
thành và phát triển ở Việt Nam trong hơn mười lăm năm qua, trở thành nhu cầu tất yếu đối
với hoạt động kinh doanh và góp phần nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp.
Kiểm toán độc lập đã tham gia tích cực vào việc kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin
cậycủa các thông tin kinh tế tài chính, góp phần đáng kể vào hoạt động sắp xếp, đổi mới,
cổ phần hóa doanh nghiệp và thu hút các hoạt động đầu tư của nước ngoài, tạo điều kiện
thuận lợi phát triển kinh tế đất nước. Kiểm toán độc lập đã khẳng định được vụ trí và vai
trò quan trọng trong nền kinh tế.
Bước sang thế kỷ XI, Việt Nam đã thực sự đi vào thời kỳ hội nhập mạnh mẽ với nền
kinh tế khu vực và thế giới. Cột mốc quan trọng đáng nhớ đó là ngày 7 tháng 11 năm 2006,
Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới
WTO.Tình hình đó đã đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng trong mọi ngành nghề để
có thể tồn tại và phát triển trong môi trường đầy cạnh tranh như hiện nay. Trong đó, hoạt
động kiểm toán độc lập cũng không thể nằm ngoài quy luật trên. Vấn đề chất lượng và
kiểm soát chất lượng đã trở thành vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp kiểm toán.
Với mong muốn tìm hiểu về nghề nghiệp mà bản thân quan tâm, cũng như là hiểu biết
thêm về quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính, người viết đã
chọn đề tài: “Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính tại
Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC”.
Nội dung chính của đề tài là tìm hiểu các Chuẩn mực và Quy định về KSCL hoạt động
kiểm toán được vận dụng linh hoạt trong thực tế tại Công ty kiểm toán AFC. Thông qua
việc xem xét những chính sách và thủ tục đang được áp dụng tại Công ty kiểm toán AFC
có nhiều ưu điểm so với chuẩn mực đã ban hành, tuy nhiên vẫn còn những vấn đề tồn tại
trong quá trình áp dụng những chính sách và thủ tục nêu trên để từ đó đưa ra các kiến nghị
để khắc phục.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1009604 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement