Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#728679 Tải miễn phí luận văn

Lợi nhuận là một chỉ tiêu chất lượng tổng quát có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Nâng cao lợi nhuận là mục tiêu kinh tế hàng đầu của DN trong nền kinh tế thị trường. Phân tích lợi nhuận giúp cho các nhà quản trị DN nắm được toàn bộ thực trạng sản xuất kinh doanh, các mặt còn tồn tại cũng như nguyên nhân của nó từ đó tìm ra hướng giải quyết khắc phục cho DN đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

Qua quá trình tìm hiểu và khảo sát thực trạng tại công ty cổ phần thương mại và xây dựng giao thông Viên Phát em thấy tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận của công ty chưa được tốt, không tương xứng với tiềm năng của công ty. Công tác phân tích lợi nhuận chưa đáp ứng được yêu cầu của ban quản trị. Trong hoạt động bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế. Dựa trên nhu cầu thực tế và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận trong doanh nghiệp ê đã lựa chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp là: “Phân tích lợi nhuận tại công ty cổ phần thương mại và xây dựng giao thông Viên Phát”.

Khóa luận đã hệ thống hóa một số vấn đề lý thuyết cơ bản về lợi nhuận và phân tích lợi nhuận làm cơ sở cho việc phân tích và đánh giá thực trạng tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty Cổ phần thương mại và xây dựng giao thông Viên Phát từ đó thấy được những nguyên nhân, tồn tại cần giải quyết và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty.MỤC LỤC

TÓM LƯỢC 1

LỜI CẢM ƠN 2

MỤC LỤC 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU 5

DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ 5

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 6

PHẦN MỞ ĐẦU 7

1. Tính cấp thiết của đề tài 7

2. Mục tiêu nghiên cứu. 8

3. Phạm vi nghiên cứu. 8

4. Phương pháp nghiên cứu. 9

5. Kết cấu khóa luận: Gồm 3 chương. 10

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN 12

1.1 Cơ sở lý luận về lợi nhuận. 12

1.1.1. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa. 12

1.1.2. Nguồn hình thành lợi nhuận. 14

1.1.3. Phương pháp xác định lợi nhuận. 15

1.1.4. Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận. 15

1.2 Nội dung phân tích lợi nhuận. 16

1.2.1. Ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận. 16

1.2.2. Các nội dung phân tích lợi nhuận. 17

1.2.2.1. Phân tích tổng hợp tình hình lợi nhuận. 17

1.2.2.2. Phân tích tình hình lợi nhuận hoạt động kinh doanh. 17

1.2.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận hoạt động Đầu Tư tài chính. 19

1.2.2.4. Phân tích lợi nhuận khác. 20

1.2.2.5. Phân tích tình hình phân phối lợi nhuận doanh nghiệp. 21

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CP TM&XD Giao Thông VIÊN PHÁT 22

2.1 Giới thiệu khái quát về công ty và các nhân tố Môi Trường ảnh hưởng lợi nhuận của công ty CP TM&XD Giao Thông Viên Phát. 22

2.1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty. 22

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 22

2.1.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 22

2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của DN. 22

2.1.1.4. Kết quả kinh doanh qua 2 năm gần đây. 23

2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố Môi Trường tới lợi nhuận của công ty. 24

2.1.2.1. Các nhân tố khách quan. 24

2.1.2.2. Các nhân tố chủ quan. 25

2.2. Kết quả phân tích lợi nhuận tại công ty Cổ Phần Thương Mại và Xây Dựng Giao Thông Viên Phát. 26

2.2.1. Kết quả phân tích thu thập dữ liệu sơ cấp. 26

2.2.1.1. Kết quả điều tra trắc nghiệm. 26

2.2.1.2. Kết quả điều tra phỏng vấn. 28

2.2.2. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp. 28

2.2.2.1. Phân tích tổng hợp lợi nhuận theo nguồn hình thành. 28

2.2.2.2. Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh. 30

2.2.2.3. Phân tích lợi nhuận hoạt động tài chính. 34

2.2.2.4. Phân tích lợi nhuận khác. 34

2.2.2.5. Phân tích tình hình phân phối lợi nhuận khác. 36

2.2.2.6. Phân tích tình một số chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận. 37

CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 39

KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Thương Mại VÀ Xây Dựng Giao Thông VIÊN PHÁT 39

3.1 Các kết luận qua phân tích lợi nhuận tại công ty Cổ Phần Thương Mại và Xây Dựng Giao Thông Viên Phát. 39

3.1.1 Các kết quả đạt được. 39

3.1.2. Các mặt hạn chế và tồn tại. 40

3.2. Định hướng phát triển công ty cổ phần Thương Mại & Xây Dựng Giao Thông Viên Phát. 41

3.3. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần Thương Mại & Xây Dựng Giao Thông Viên Phát. 42

3.3.1. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn. 42

Năm 2010, hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu thực sự chưa được thuyết phục lắm, doanh nghiệp bỏ ra 100 đồng vốn mà chỉ thu về được 0,39 đồng lợi nhuận. Tăng hiệu qủa sử dụng vốn đồng nghĩa với nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ và vốn lưu động. Với đặc thù kinh doanh của công ty, TSCĐ đóng vai trò rất quan trọng, công ty cần lập kế hoạch sử dụng TS một cách hợp lý hơn, nâng cấp, cải tạo sửa chữa để vận hành hết công suất máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tăng năng suất lao động, giảm chi phí. 42

3.3.2. Đầu Tư chiều sâu, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 43

3.3.3. Tăng năng suất lao động. 44

3.3.4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực. 44

3.3.5. Giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí. 45

3.4. Một số kiến nghị nhằm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần Thương Mại & Xây Dựng Giao Thông Viên Phát. 47

KẾT LUẬN 48

PHỤ LỤC 49

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50Download miễn phí cho ae

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By DuongThy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement