Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hzn_d0i_bzc_nghiz_281090
#725553 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Đối tượng, phạm vi và địa bàn nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên của Việt Nam đến năm 2020. Từ nghiên cứu này cho ta thấy rõ những điểm đặc trưng nhất về “Huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và MN của Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

- Phạm vi nghiên cứu

+ Phạm vi về thời gian: phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng TD và MN phía Bắc, Tây Nguyên từ năm 2001 - 2010; giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng TD và MN phía Bắc, Tây Nguyên của Việt Nam đến năm 2020.

+ Địa bàn nghiên cứu: Luận án chọn hai địa bàn là: vùng TD và MN phía Bắc; Vùng Tây Nguyên là hai địa bàn đặc trưng nhất cho vùng DTTS và MN của Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp luận: dựa trên những quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, phương pháp luận của duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta; các lý thuyết kinh tế học, chính sách KT-XH, lý thuyết phát triển vùng. v.v..

- Phương pháp nghiên cứu: (1) Phương pháp thu thập thông tin; (2) Phương pháp so sánh; (3) Phương pháp phân tổ thống kê; (4) Phương pháp kế thừa; (5) Phương pháp chuyên gia; (6) Phương pháp dự báo.

Những đóng góp của luận án

- Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên có hệ thống, chuyên sâu về: đầu tư, đầu tư phát triển, vốn, huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH; lý thuyết về đầu tư và dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển KT-XH; lý thuyết phát triển vùng, các vấn đề về huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng và các vấn đề về vùng, vùng DTTS và MN ở Việt Nam.

- Phân tích và đánh giá thực trạng huy động vốn cho đầu tư phát triển KT-XH vùng TD và MN phía Bắc, Tây Nguyên giai đoạn 2001 – 2010; kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế; bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra về huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH. Mối quan hệ và các nhân tố ảnh hưởng (điều kiện tự nhiên, KT-XH, cơ chế chính sách huy động vốn...) đến kết quả huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng TD và MN phía Bắc, Tây Nguyên giai đoạn 2001-2010.

- Luận án cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng TD và MN phía Bắc, Tây Nguyên của Việt Nam đến năm 2020.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By khongica
#1004862 Thân gửi Mod,

Cho mình xin tài liệu này với. Huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Việt Nam giai đoạn 2010-2020:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Email của mình: [email protected]

Thank Mod nhiềuhzn_d0i_bzc_nghiz_281090 đã viết:Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn

Đối tượng, phạm vi và địa bàn nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên của Việt Nam đến năm 2020. Từ nghiên cứu này cho ta thấy rõ những điểm đặc trưng nhất về “Huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và MN của Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

- Phạm vi nghiên cứu

+ Phạm vi về thời gian: phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng TD và MN phía Bắc, Tây Nguyên từ năm 2001 - 2010; giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng TD và MN phía Bắc, Tây Nguyên của Việt Nam đến năm 2020.

+ Địa bàn nghiên cứu: Luận án chọn hai địa bàn là: vùng TD và MN phía Bắc; Vùng Tây Nguyên là hai địa bàn đặc trưng nhất cho vùng DTTS và MN của Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp luận: dựa trên những quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, phương pháp luận của duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta; các lý thuyết kinh tế học, chính sách KT-XH, lý thuyết phát triển vùng. v.v..

- Phương pháp nghiên cứu: (1) Phương pháp thu thập thông tin; (2) Phương pháp so sánh; (3) Phương pháp phân tổ thống kê; (4) Phương pháp kế thừa; (5) Phương pháp chuyên gia; (6) Phương pháp dự báo.

Những đóng góp của luận án

- Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên có hệ thống, chuyên sâu về: đầu tư, đầu tư phát triển, vốn, huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH; lý thuyết về đầu tư và dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển KT-XH; lý thuyết phát triển vùng, các vấn đề về huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng và các vấn đề về vùng, vùng DTTS và MN ở Việt Nam.

- Phân tích và đánh giá thực trạng huy động vốn cho đầu tư phát triển KT-XH vùng TD và MN phía Bắc, Tây Nguyên giai đoạn 2001 – 2010; kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế; bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra về huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH. Mối quan hệ và các nhân tố ảnh hưởng (điều kiện tự nhiên, KT-XH, cơ chế chính sách huy động vốn...) đến kết quả huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng TD và MN phía Bắc, Tây Nguyên giai đoạn 2001-2010.

- Luận án cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển KT-XH vùng TD và MN phía Bắc, Tây Nguyên của Việt Nam đến năm 2020.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Bạn nào cần download miễn phí thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By khongica
#1004879 Thank bạn rất nhiều. Rất hữu ích, chúc cuối tuần vui vẻ.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement