Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By solitary_lonely
#725532 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Đề tài luận án: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số: 62.38.01.01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn An

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Thế Liên

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬT MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay, có những đóng góp mới về khoa học như sau:
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã đẩy mạnh công cuộc xây
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách tư pháp và chú trọng xây dựng, hoàn
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Mục tiêu là tạo được một hệ thống pháp luật
đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh
tế, xã hội của đất nước [9].
háp luật về XLV L trong TH DS là một bộ phận quan trọng của pháp
luật Việt Nam. Bởi vậy, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam cần
chú trọng đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện pháp luật về XLV L trong TH DS.
Hoàn thiện pháp luật về XLV L trong TH DS sẽ góp phần vào việc hoàn thiện
pháp luật về TH DS nói riêng, pháp luật Việt Nam nói chung.
Thực ti n hiện nay cho thấy, pháp luật về XLV L trong TH DS đang có
những hạn chế, bất cập nhất định. Nhiều quy định pháp luật chưa đầy đủ, nhiều vướng
mắc trong cơ chế thực thi chưa được tháo gỡ kịp thời. Đặc biệt, thực ti n XLV L
trong TH DS đang bộc lộ những mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực
ti n và yêu cầu của đời sống xã hội, vì vậy, hiệu quả đạt được chưa cao, tính
nghiêm minh của pháp luật còn là vấn đề lớn hiện nay. Nhiều vấn đề phát sinh trong
thực ti n XLV L trong TH DS chưa được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Có thể nói, pháp luật về XLV L trong TH DS ở nước ta chưa hoàn thiện,
thiếu đồng bộ, còn mang tính chất tình thế, chắp vá và chưa đáp ứng được yêu cầu
của thực ti n. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần hoàn thiện pháp luật về XLV L
trong TH DS nhằm tạo ra sự tương thích, phù hợp giữa pháp luật và thực tế
XLV L, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, khoa học, khả thi và nghiêm minh của
pháp luật, đảm bảo các quy định của pháp luật được thực hiện hiệu quả trong thực tế,
tránh sự tùy tiện trong áp dụng pháp luật và gây oan sai trong thực ti n XLV L.
Vấn đề XLV L nói chung và XLV L trong TH DS nói riêng hiện nay
có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. Việc XLV L không nghiêm, kém
hiệu quả sẽ gây dư luận xấu ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với
tính nghiêm minh của pháp luật, kỷ cương phép nước bị xem thường.
Do vậy, hoàn thiện pháp luật về XLV L trong TH DS nhằm bảo đảm
tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả trong thực ti n XLV L là yêu
cầu cấp bách đặt ra trong hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay.
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bản đầy đủ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By standbyu
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995989 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement