Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Petros
#725467 Link tải miễn phí luận văn

1. Đề tài: “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán trong tiến trình cải cách tài chính công ở Việt Nam”.

2. Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính - Ngân hàng Mã số: 62.31.12.01

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Hồng Hà.

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Bùi Đường Nghiêu.

2.TS. Phạm Văn Khoan.

5. Những kết luận mới của luận án:

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng và dựa vào đặc điểm, tính chất và lĩnh vực hoạt động của các đơn vị dự toán ở Việt Nam, Luận án đã đề xuất một số giải pháp mới có tính thuyết phục và tính khả thi cao nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán trong tiến trình cải cách tài chính công ở Việt Nam:

1. Đổi mới quy trình dự toán và phân bổ ngân sách cho các đơn vị dự toán trên cơ sở khuôn khổ chi tiêu trung hạn, gắn với kết quả đầu ra.

2. Tái cơ cấu nguồn ngân sách nhà nước cấp và đổi mới cơ chế điều hành tài chính đối với các đơn vị dự toán khu vực hành chính, sự nghiệp công.

3. Thay đổi căn bản cách cấp phát ngân sách thường xuyên cho khu vực sự nghiệp công theo hướng đặt hàng sản phẩm đầu ra hay đấu thầu gói hỗ trợ kinh phí thường xuyên cuốn chiếu.

4. Thay đổi cách cấp phát ngân sách thường xuyên cho khu vực hành chính theo chuẩn ISO hóa, xây dựng nền hành chính quốc gia tận tụy, công tâm, hiệu lực và hiệu quả.

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách giá phí dịch vụ công.

6. Một số giải pháp khác, như: Củng cố vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp công; Đảm bảo quyền lợi của các tầng lớp khó khăn, duy trì lợi ích chung của xã hội khi giao quyền tự chủ thực sự cho các đơn vị dự toán. Đồng bộ hóa cơ chế tài chính trong tổng thể đổi mới hoàn thiện cơ chế quản lý;...
MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Cải cách tài chính vừa là yêu cầu nội tại của đổi mới tài chính công vừa
là đòi hỏi quan trọng trong toàn bộ công cuộc cải cách HCNN. Việc cải cách
thể chế, cải cách bộ máy hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ
công chức có đạt được kết quả như mong muốn hay không phụ thuộc phần
lớn sự thành công của công cuộc cải cách tài chính công, trong đó có việc đổi
mới cơ chế quản lý tài chính đối với khu vực này.
Hoạt động của lĩnh vực tài chính công vừa cung cấp nguồn lực, vừa
thông qua đó mà điều tiết mọi hoạt động của bộ máy HCNN và cung cấp dịch
vụ công cho xã hội. Vì vậy, vấn đề cải cách tài chính công rất được coi trọng
trong toàn bộ công cuộc cải cách hành chính công. Thậm chí, cải cách tài
chính công phải đi trước một bước trong tiến trình cải cách hành chính. Cải
cách tài chính công là chìa khoá cho sự thành công của việc nâng cao hiệu
quả hoạt động của khu vực nhà nước, phát triển quy mô, nâng cao chất lượng
hoạt động khu vực dịch vụ công. Từ đó, cải thiện một bước đáng kể các tiêu
chí đo lường chất lượng cuộc sống, đo lường sự phát triển của một xã hội.
Vấn đề nổi bật trong cải cách tài chính công là hoàn thiện cơ chế quản
lý tài chính đối với các đơn vị dự toán như thế nào để có thể góp phần tốt
nhất, hiệu quả nhất vào tiến trình thực hiện thành công công cuộc cải cách tài
chính công nói riêng và cải cách HCNN nói chung. Đây là một trong những
vấn đề then chốt, bảo đảm sự thành công của công cuộc cải cách hành chính
của mọi quốc gia muốn triển khai cải cách.
Thực hiện chủ trương cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải
cách tài chính công nói riêng, hàng loạt cơ chế quản lý tài chính đối với các
đơn vị dự toán đã được ban hành, từ thí điểm, đến đổi mới, áp dụng rộng rãi
cho cả đơn vị quản lý hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp có nguồn thu
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#980030 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement