Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By iam_iam_hihi
#725387 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


1. Đề tài luận án: “Giải pháp tổ chức kiểm toán môi trường ở Việt Nam”

2. Chuyên ngành: Kế toán - Mã số: 62.34.30.01

3. Họ và tên NCS: Đỗ Thị Ánh Tuyết

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học

1. GS, TS. Vương Đình Huệ

2. PGS, TS. Lê Huy Trọng

5. Những kết luận mới của luận án:

- Luận án đã hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức kiểm toán môi trường; phân tích rõ khái niệm và phân loại kiểm toán môi trường cũng như quy trình, cách thức tổ chức kiểm toán và vai trò của các cơ quan Kiểm toán Tối cao trong kiểm toán môi trường. Đồng thời luận án cũng trình bày và phân tích những khó khăn, hạn chế trong tổ chức kiểm toán môi trường và xu hướng phát triển của kiểm toán môi trường.

- Luận án đã phân tích được thực trạng kiểm toán môi trường ở nhiều cơ quan Cơ quan Kiểm toán Tối cao, những kết quả đạt được và những khó khăn trong tổ chức kiểm toán môi trường để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đồng thời luận án cũng trình bày thực trạng tổ chức kiểm toán môi trường ở Việt Nam qua đó phân tích những mặt đã đạt được và những mặt còn hạn chế của thực trạng kiểm toán môi trường do KTNN thực hiện.

- Luận án đã phân tích định hướng trong hoạt động kiểm toán và quan điểm chỉ đạo tổ chức kiểm toán môi trường ở Việt Nam; đồng thời đã đề xuất được hệ thống giải pháp có tính chất chi tiết và toàn diện về tổ chức kiểm toán môi trường do KTNN thực hiện; và các kiến nghị để thực hiện giải pháp.

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
Những vấn đề về môi trƣờng đang ngày càng trở nên quan trọng và đòi
hỏi sự quan tâm đúng tầm của mọi tầng lớp trong xã hội từ Chính phủ, công
chúng, các phƣơng tiện thông tin đại chúng đến các tổ chức phi chính phủ. Cơ
quan Kiểm toán Tối cao (KTTC) với chức năng tăng cƣờng và đảm bảo việc
sử dụng một cách hữu hiệu các nguồn lực của quốc gia, trong đó có nguồn tài
nguyên thiên nhiên và môi trƣờng, cần nhanh chóng và tích cực tham gia vào
công cuộc bảo vệ môi trƣờng bởi những vấn đề về môi trƣờng hay sự yếu
kém trong việc bảo vệ môi trƣờng nếu không đƣợc xử lý một cách nhanh
chóng và triệt để sẽ tác động xấu đến lòng tin của xã hội đối với các cơ quan
chức năng. Bên cạnh đó, sự phát triển bền vững của môi trƣờng còn là yếu tố
sống còn đối với toàn thể nhân loại hôm nay và cả những thế hệ mai sau.
Chính phủ và chính quyền các cấp đã, đang và còn sẽ phải chi rất nhiều
tiền để giải quyết các vấn đề về môi trƣờng, đồng thời ngăn ngừa những nguy
cơ ô nhiễm môi trƣờng nhƣng những vấn đề nhƣ việc thiếu hụt nguồn nhân
lực hay thiếu các chế tài xử phạt và thiếu các cơ chế giám sát sẽ đặt ra câu hỏi
liệu những cố gắng nhằm ngăn ngừa và xử lý môi trƣờng có thật sự hữu hiệu
hay không. Từ góc độ của cơ quan KTTC, các kiểm toán viên có nghĩa vụ đƣa
ra các ý kiến đánh giá về những khoản chi cho các dự án môi trƣờng có đƣợc
chi đúng mục đích, đúng định mức và các kết quả của những dự án đó có đáp
ứng đƣợc những mục tiêu cũng nhƣ mong muốn đề ra hay không. Và nhƣ
vậy, kiểm toán môi trƣờng (KTMT) là một trọng tâm kiểm toán mang tầm
chiến lƣợc đối với các cơ quan KTTC nói chung và cơ quan KTNN Việt Nam
nói riêng.
Hơn 20 năm qua kể từ khi kiểm toán môi trƣờng đƣợc triển khai một
cách chính thống đã có hơn 2000 cuộc kiểm toán môi trƣờng đƣợc thực hiện
với nhiều chủ đề khác nhau từ việc quản lý lƣu vực sông ngòi, quản lý thuốc
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By phammhuyenn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement