Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rainbow_luving
#725332 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Chuyên ngành: Kinh tế tài chính - Ngân hàng Mã số: 62.31.12.01

2. Họ và tên NCS: Nguyễn Cẩm Tâm

3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: GS, TS Nguyễn Công Nghiệp

Hướng dẫn 2: TS Nguyễn Thị Thanh Hoài

4. Tên cơ sở đào tạo: Học viện Tài chính

5. Những kết luận mới của luận án:

- Trên cơ sở sưu tầm, tổng hợp, phân tích và đánh giá, luận án đã hệ thống hóa một cách toàn diện và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về dịch vụ thuế, cả dịch vụ thuế công và dịch vụ thuế tư, như: khái niệm dịch vụ thuế; phân loại dịch vụ thuế; các hình thức cung cấp dịch vụ thuế; vai trò của dịch vụ thuế; các chỉ tiêu và tiêu chí đánh chất lượng và hiệu quả dịch vụ thuế. Đây là đóng góp mới của luận án trên phương diện lý luận.

- Luận án đã sưu tầm và trình bày một cách hệ thống kinh nghiệm của vài nước về phát triển dịch vụ thuế và rút ra bài học cho Việt Nam trên các phương diện: tổ chức bộ máy cung cấp dịch vụ thuế công; hình thức cung cấp dịch vụ thuế công; xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động của dịch vụ thuế tư… Việc tổng hợp kinh nghiệm dịch vụ thuế của vài nước trên thế giới chính là một đóng góp mới có giá trị thực tiễn của luận án.

- Luận án đã đánh giá thực trạng dịch vụ thuế ở Việt Nam những năm gần đây trên cả phương diện dịch vụ thuế công và dịch vụ thuế tư, trên cả tiêu thức số lượng và chất lượng dịch vụ với những đánh giá cụ thể về từng hình thức cung cấp dịch vụ thuế. Luận án đã nêu lên những kết quả đạt được trong hoạt động cung cấp dịch vụ thuế công cũng như thực trạng phát triển dịch vụ thuế tư ở Việt Nam thời gian qua. Đồng thời, luận án đã chỉ ra các hạn chế và đề cập, phân tích đánh giá chi tiết cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan của thực trạng phát triển dịch vụ thuế ở nước ta, trong đó có nguyên nhân: Chưa thực hiện phân loại được người nộp thuế để áp dụng các hình thức hỗ trợ phù hợp; Thiếu cơ sở đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế; Trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hoạt động hỗ trợ người nộp thuế còn hạn chế; vẫn còn những hạn chế trong các quy định của pháp luật liên quan đến hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Dịch vụ thuế tư là hoạt động khá mới mẻ tại Việt Nam, chỉ mới ra đời và phát triển trong một thời gian ngắn trở lại đây. Các doanh nghiệp và người dân chưa có thói quen cũng như chưa tin tưởng chất lượng dịch vụ thuế nói riêng và dịch vụ tư vấn pháp luật nói chung... Những đánh giá này là xác đáng trên cơ sở hệ thống số liệu minh họa khá phong phú. Đây chính là đóng góp có giá trị của luận án trên phương diện thực tiễn.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài
Việc tạo lập và động viên các nguồn lực cho ngân sách quốc gia, tạo tiền đề quyết định để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố an ninh quốc phòng được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN, do đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế là yêu cầu mang tính cấp thiết. Để thực hiện thành công công cuộc này, bên cạnh sự phối hợp, nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đó có việc phát triển dịch vụ thuế.
Dịch vụ thuế là một khái niệm đã xuất hiện khá lâu trong quản lý thuế của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đặc biệt, trong những năm gần đây đã xuất hiện khá nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến dịch vụ thuế, qua đó đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và quản lý thuế ở nhiều nước. Tuy nhiên, các công trình chỉ mới nghiên cứu về dịch vụ thuế trong bối cảnh về quản lý thuế nói chung, xem xét về dịch vụ thuế trong mối quan hệ đan xen với các biện pháp, chức năng quản lý thuế khác, ít có công trình nghiên cứu chuyên sâu, riêng biệt cũng như đầy đủ và toàn diện về dịch vụ thuế. Một số vấn đề quan trọng đến nay vẫn chưa có câu trả lời đầy đủ, cụ thể như: Vai trò của dịch vụ thuế trong quản lý thuế; Tại sao phải triển dịch vụ thuế; Các tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả dịch vụ thuế; Các mô hình phát triển dịch vụ thuế; Các điều kiện về pháp lý cho việc phát triển dịch vụ thuế; Yêu cầu cho việc phát triển dịch vụ thuế.
Ở nước ta dịch vụ thuế là khái niệm mới xuất hiện, nó tồn tại từ khi nền kinh tế thực hiện mở cửa và hội nhập. Với tư cách là một trong những phương tiện hỗ trợ thiết thực cho công tác quản lý thuế, đồng thời cũng là một loại hình kinh doanh mới, tìm hiểu về dịch vụ thuế là được xem là vấn đề quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, hiện vấn đề này vẫn chưa được nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa một cách đầy đủ và xuyên suốt. Chưa đánh giá tổng thể về thực trạng cung cấp dịch vụ thuế ở nước ta, kể cả việc dịch vụ thuế được cung cấp từ cơ quan quản lý hay dịch vụ thuế được cung cấp từ các tổ chức, cá nhân trong xã hội cho người nộp thuế. Thực tế này đã dẫn đến việc chưa có một hệ thống các giải pháp hữu hiệu để tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy dịch vụ thuế phát triển ở Việt Nam trong thời gian qua. Đây là một hạn chế đang đặt ra và cần khắc phục, nhất là trong điều kiện như hiện nay khi mà Việt Nam đang ngày càng tham gia mạnh mẽ việc hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với nhiều quốc gia và vũng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tác giả đã lựa chọn đề tài “Phát triển dịch vụ thuế ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay” để tiến hành nghiên cứu làm luận án tiến sĩ.
2. Mục đích nghiên cứu của luận án
Các mục đích nghiên cứu chủ yếu của Luận án là:
- Hệ thống hóa, góp phần bổ sung và hoàn thiện các vấn đề lý luận về dịch vụ thuế.
- Đánh giá xác đáng thực trạng phát triển dịch vụ thuế ở Việt Nam.
- Đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thuế ở Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế ở Việt Nam.
3. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế của cơ quan thuế (hay gọi là dịch vụ thuế công) và hoạt động cung cấp dịch vụ thuế của các doanh nghiệp ở Việt Nam (hay gọi là dịch vụ thuế tư).
4. Phạm vi nghiên cứu
- Đối với dịch vụ thuế công, luận án tập trung nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế của cơ quan thuế, không nghiên cứu dịch vụ thuế cung cấp bởi cơ quan hải quan vì hải quan là lĩnh vực đặc thù nên việc cung cấp dịch vụ thuế của cơ quan có liên quan đến nhiều nội dung khác mà trong thời gian nghiên cứu có hạn không cho phép tiến hành nghiên cứu. Hay nói cách khác, luận án chỉ nghiên cứu trong lĩnh vực thu thuế nội địa, không nghiên cứu đối với lĩnh vực thu thuế xuất nhập khẩu.
- Đối với dịch vụ thuế tư, luận án nghiên cứu ở các đối tượng cung cấp dịch vụ thuế (sẽ tập trung nghiên cứu chủ yếu vào các Đại lý thuế bởi vì trong thực tế các công ty tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán, công ty tư vấn luật đã và sẽ hoàn thành các điều kiện để trở thành các đại lý thuế).
- Về thời gian nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu tình hình cung cấp dịch vụ thuế từ năm 2007 (gắn với việc ra đời của Luật Quản lý thuế) đến năm 2012, một số chỉ tiêu có mở rộng đến năm 2013. Tác giả nghiên cứu đứng trên giác độ của một nhà nghiên cứu kinh tế độc lập.
- Về không gian nghiên cứu: Luận án tập trung chủ yếu nghiên cứu ở những địa bàn kinh tế trọng điểm, nơi đóng góp chủ yếu số thu cho NSNN như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương...Đồng thời, các giải pháp được nêu ra trong Luận án nhằm phát triển dịch vụ thuế ở Việt Nam đến năm 2020.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By linhdhd
#990910 Mod ơi, hiện tại mình đang khá cần tài liệu này, có thể gửi mình được không?
Thank mod nhiều. ^^
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990922 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement