Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trai_tu_lang_man_88
#725317 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn
Tên đề tài: Mối quan hệ giữa mở cửa thương mại và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
Nghiên cứu sinh: Hoàng Xuân Bình
Người hướng dẫn khoa học: GS, TS Hoàng Văn Châu
Những kết luận mới của luận án:
*Về lý luận, Luận án đã lấy chỉ số XNK/GDP để hình thành tiêu chí gọi là độ mở thương mại, từ đó lấy tiêu chí này để đánh giá tốc độ tăng giảm của độ mở thương mại.
-Luận án đi nghiên cứu những nét tương đồng giữa hai nền kinh tế Trung Quốc và Việt Nam dưới các góc độ chính trị, thể chế, hệ thống kinh tế, quá trình đổi mới và mở cửa để từ đó chỉ ra năm bài học kinh nghiệm là đóng góp về cơ sở lý luận về mặt thực tiễn cho quá trình mở cửa thương mại của Việt Nam trong thời gian tới.
*Về phương pháp nghiên cứu, luận án lần đầu đưa nhân tố FDI như là một kênh chuyền dẫn tác động của mở cửa thương mại và tăng trưởng kinh tế và từ đó luận án chỉ ra mối quan hệ giữa mở cửa thương mại và tăng trưởng kinh tế thông qua kênh gián tiếp là FDI. Các nghiên cứu trước đây thường tách rời hai yếu tố này thành mở cửa thương mại và mở cửa thị trường vốn.
-Luận án là công trình đầu tiên đã sử dụng kiểm định nhân quả Granger Test để chỉ ra mối quan hệ giữa mở cửa thương mại (tính theo tốc độ mở cửa thương mại) và tăng trưởng kinh tế (tính theo tốc độ tăng trưởng kinh tế theo GDP) ở Việt Nam.
*Về giá trị kết quả nghiên cứu, Luận án chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa XK và FDI tuy nhiên mối quan hệ giữa NK và FDI lại không thể hiện với số liệu nghiên cứu. Luận án đã đưa ra lập luận về vai trò gián tiếp của FDI trong quá trình mở cửa thương mại, và đi xem xét mối quan hệ giữa mở cửa thương mại (XK, NK) với FDI để từ đó đưa ra kết luận mở cửa thương mại vừa có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế vừa có tác động gián tiếp thông qua việc thu hút FDI để nâng cao tỷ lệ đầu tư trong nền kinh tế Việt Nam. Điều này cũng là gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách trong việc ban hành các chính sách thúc đẩy XNK và thu hút FDI trong thời gian tới.
-Luận án đã chỉ ra bảy thành tựu và sáu điểm còn tồn tại trong mối quan hệ giữa mở cửa thương mại và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
-Dựa trên các kết quả nghiên cứu và báo cáo chính trị Đại hội Đảng XI, cùng những mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Luận án đề xuất chín giải pháp trong nhóm giải pháp vĩ mô và năm giải pháp trong nhóm giải pháp vi mô nhằm giải quyết tích cực mối quan hệ giữa mở cửa thương mại và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By _pippi1_
#995938 add có thể gửi vào mail cho mình được không ạ, mình rất cần gấp. hay add gửi tin nhắn cũng được
mail của mình: [email protected]
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995965 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement