Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chjl0ve_kaiz
#725301 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn

Đề tài luận án: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
1. Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 62.34.30.01
2. Họ và tên NCS: Nguyễn Thu Hoài
3. Họ và tên cán bộ HDKH: TS, Phùng Thị Đoan
PGS, TS Trương Thị Thuỷ
4. Tên cơ sở đào tạo: Học viện Tài chính
5. Những kết luận mới của luận án:
5.1 Hệ thống hóa và phân tích rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) trong các doanh nghiệp (DN) sản xuất dưới góc độ quản trị DN. Trên cơ sở phân tích nhiệm vụ hoạch định và kiểm soát, các loại kiểm soát trong quản trị doanh nghiệp, luận án đã làm rõ bản chất của HTKSNB, các nhân tố ảnh hưởng tới việc thiết kế và vận hành HTSKNB, các nhân tố cơ bản cấu thành HTKSNB, trách nhiệm của nhà quản trị các cấp và nhân viên trong DN đối với việc thiết kế và vận hành các nhân tố cơ bản của HTKSNB, đặc điểm HTKSNB trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin.
5.2 Từ việc nghiên cứu mô hình xây dựng và hoàn thiện HTKSNB của COSO và mô hình quản trị rủi ro của Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers luận án đã rút ra các bài học kinh nghiệm có thể vận dụng để thiết kế và vận hành HTKSNB trong đó có kinh nghiệm về các nhân tố cơ bản cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ; quá trình xây dựng và hoàn thiện HTKSNB phải dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro với các bước xác định mục tiêu của DN, nhận dạng rủi ro, phân tích và đánh giá rủi ro.
5.3 Phân tích những đặc điểm chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh, về tổ chức quản lý ảnh hưởng đến việc thiết kế và vận hành HTKSNB trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng (DNSXXM) thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM). Nêu và phân tích thực trạng các nhân tố cơ bản của HTKSNB trong các DNSXXM thuộc VICEM bao gồm môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán, các thủ tục kiểm soát từ đó luận án chỉ ra những ưu điểm đạt được và những hạn chế cần khắc phục cũng như những nguyên nhân của hạn chế.
5.4 Để hoàn thiện HTKSNB trong các DNSXXM thuộc VICEM luận án đã nêu các yêu cầu cơ bản, nguyên tắc và mục tiêu hoàn thiện đồng thời đưa ra 5 nhóm nội dung cơ bản hoàn thiện:
- Hoàn thiện việc ứng dụng ERP: mô hình ứng dụng phần mềm ERP Oracle cần sớm được triển khai nhân rộng trong các DN thuộc VICEM trong đó có các DNSXXM.
- Hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro: tổ chức riêng bộ phận chuyên thực hiện chức năng phân tích, đánh giá rủi ro; xây dựng và thực hiện qui trình phân tích đánh giá rủi ro; khuyến khích nhân viên ở mọi cấp cùng phát hiện, định lượng rủi ro; hệ thống truyền thông đảm bảo nhân viên nhận thức tác hại của rủi ro từ đó nghiêm túc thực hiện các qui định, chuẩn mực, chính sách và thủ tục kiểm soát đã được xây dựng.
- Hoàn thiện các nhân tố cơ bản của môi trường kiểm soát: các chủ sở hữu, nhà quản lý cần nhận thức đầy đủ về HTKSNB; chú trọng đến việc xây dựng văn hoá; cơ cấu lại tổ chức cho phù hợp với việc triển khai ứng dụng ERP; hoàn thiện công tác kế hoạch; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ.
- Hoàn thiện hệ thống kế toán: bao gồm hệ thống danh mục các đối tượng cần quản lý; hệ thống chứng từ và tài liệu kế toán; hệ thống tài khoản, sổ và báo cáo kế toán cho phù hợp với môi trường ERP.
- Hoàn thiện thủ tục kiểm soát: thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm soát phù hợp với qui trình xử lý dữ liệu trong phần mềm ERP theo từng chu trình chủ yếu của quá trình SXKD bao gồm bán hàng và thu tiền, mua hàng và thanh toán, hàng tồn kho và sản xuất, lương và nhân sự, tài sản cố định, thu chi tiền.
5.5 Luận án đề xuất những điều kiện cơ bản về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng, về phía VICEM và các DNSXXM thuộc VICEM để hoàn thiện HTKSNB trong các DNSXXM thuộc VICEM.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phín:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991094 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement