Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuyphuong2310
#725232 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Tên đề tài luận án : “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi qua lỗ

liên hợp lấy đĩa đệm trong thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng”.

Chuyên ngành : Ngoại Chấn thương Chỉnh hình Mã số: 62720129

Họ và tên nghiên cứu sinh : Đinh Ngọc Sơn Khóa đào tạo: 2009 - 2011

Họ và tên cán bộ hướng dẫn : 1.PGS.TS.Nguyễn Công Tô

2.PGS.TS.Nguyễn Văn Thạch

Tên cơ sở đào tạo : Trường Đại học Y Hà NộiTÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

Qua phẫu tích, nghiên cứu 120 lỗ liên hợp trên 12 Xác ngâm Formalin , người trưởng thành, chúng tui có một số kết luận sau:

- . Khoảng cách giữa bờ ngoài mỏm khớp trên và rễ thoát ra đủ lớn cho ống doa và canule vào.

- . Các số đo của tam giác an toàn thì đủ lớn cho ống làm việc có đường kính 7mm và ống doa lớn nhất là 7.5mm. Tuy nhiên , sự phì đại của diện khớp phía bên ngoài là rào cản cho việc đưa các công cụ vào tam giác đó. Khoảng cách bờ trong rễ tới bờ trước diện khớp là ví dụ điển hình. Vì vậy, doa một phần diện khớp trên là yếu tố then chốt trong phẫu thuật nội soi, giúp làm rộng lỗ liên hợp, và tạo điều kiện để ống nội soi vào tam giác an toàn và vào trong ống sống.

- Vùng bờ trên cuống sống là nơi để ống làm việc vào với các trường hợp di trú xuống dưới.

- Khoảng cách trung bình chọc kim an toàn cho các tầng là:L1L2 từ 36mm đến 44mm. L2L3: từ 40mm-55mm. L3L4: từ50mm-68mm. L4L5:từ63mm-34mm.L5S1: 51mm-67mm.

- Không nên sử dụng đường bờ ngoài cuống vì rất rễ tổn thương rễ thoát ra.


ĐẶT VẤN ĐỀ ....................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN................................................................................ 3
1.1. GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG VÙNG LỖ LIÊN HỢP .................................... 3
1.1.1. Giải phẫu lỗ liên hợp và tam giác an toàn ............................................ 3
1.1.2 . Các công trình nghiên cứu liên quan:.................................................. 9
1.2. LÂM SÀNG .............................................................................................. 12
1.2.1. Triệu chứng lâm sàng: ........................................................................ 12
1.2.2. Kinh nghiệm của một số tác giả về đánh giá triệu chứng chèn ép
rễ trong thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng........................................ 16
1.3. CHẨN ĐOÁN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG ........ 18
1.3.1. Chẩn đoán hình ảnh ............................................................................ 18
1.3.2. Chẩn đoán xác định thoát vị đĩa đệm ................................................. 26
1.3.3. Phân loại thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng..................................... 26
1.4. ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM ............................................................ 29
1.4.1. Điều trị nội khoa và phục hồi chức năng............................................ 29
1.4.2. Điều trị bằng y học cổ truyền . ........................................................... 31
1.5. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TẠI VIỆTNAM VÀ TRÊN THẾ
GIỚI ........................................................................................................... 46
1.5.1. Các công trình nghiên cứu tại Việt Nam: .......................................... 46
1.5.2. Các nghiên cứu trên thế giới:.............................................................. 47
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............. 49
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU................................................................... 49
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu giải phẫu ......................................................... 49
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu trên lâm sàng: ................................................. 49
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................. 51
2.2.1. Nghiên cứu về giải phẫu ..................................................................... 51
2.2.2. Nghiên cứu trên lâm sàng:.................................................................. 63
2.3. XỬ LÝ SỐ LIỆU....................................................................................... 81
2.4. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU........................................................ 81
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU......................................................... 82
3.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN XÁC NGƯỜI .................................... 82
3.1.1.Các chỉ số đo khoảng cách từ điểm chọc kim tới đường giữa và góc so
với mặt phẳng ngang từ L1 đến L4, so với mặt phẳng đứng dọc ở
L5S1..................................................................................................... 82
3.1.2.Liên quan giữa rễ thoát ra thần kinh với lỗ liên hợp ........................... 86
3.1.3.Các chỉ số liên quan đến tam giác an toàn kambin.............................. 87
3.1.4.Khoảng cách giữa 2 rễ (rễ thoát ra và rễ đi qua) ở mặt phẳng ngang
qua bờ dưới thân đốt sống:.................................................................. 91
3.2.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN LÂM SÀNG ....................................... 92
3.2.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu .................................................. 92
3.2.2.Triệu chứng lâm sàng .......................................................................... 93
3.2.3.Hình ảnh cộng hưởng từ ...................................................................... 95
3.2.4.Điều trị phẫu thuật nội soi qua lỗ liên hợp .......................................... 97
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN................................................................................ 117
4.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN XÁC................................................ 117
4.1.1.Khoảng cách và góc chọc kim qua da ............................................... 117
4.1.2.Các chỉ số liên quan giữa rễ thoát ra và mỏm khớp trên....................... 120 4.1.3.Tam giác an toàn của Kambin ........................................................... 122
4.1.4.Tam giác qua bờ trên cuống sống...................................................... 122
4.1.5. Diện tích tam giác an toàn Kambin và diện tích tam giác qua bờ
trên cuống so với thiết diện của ống Doa và Canule nội soi ............ 123
4.1.6.Khoảng cách giữa 2 rễ ở mặt phẳng ngang qua bờ dưới thân đốt
sống ................................................................................................... 123
4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN LÂM SÀNG ................................... 124
4.2.1.Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu: ............................................ 124
4.2.2.Đặc điểm lâm sàng............................................................................. 125
4.2.3.Hình ảnh cộng hưởng từ .................................................................... 127
4.2.4.Kết quả điều trị phẫu thuật................................................................. 128
4.2.5.Thoát vị tái phát:................................................................................ 138
4.2.6.Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị phẫu thuật.. 139
4.2.7.Bàn luận về kỹ thuật phẫu thuật và những khó khăn ……….. 143
4.2.8.Bàn luận về tính cấp thiết và khả năng ứng dụng kỹ thuật................ 146
KẾT LUẬN ....................................................................................................... 147
KHUYẾN NGHỊ............................................................................................... 149
NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC Thoát vị đĩa đệm được định nghĩa bởi sự chuyển dịch khu trú của tổ
chức đĩa đệm vượt quá giới hạn giải phẫu sinh lý của vòng xơ. Phần trước
của vòng này dày và chắc hơn phần sau do đó hầu hết các thoát vị đĩa đệm
thường về phía sau, chèn ép vào các phần tuỷ và rễ thần kinh tương ứng.
Khối thoát vị có thể là: nhân nhày, sụn, bản xương sụn thậm chí cả vòng xơ
đĩa đệm. Bệnh thường gặp ở tuổi 30 - 50 gây ảnh hưởng tới người lao động.
Việc chẩn đoán xác định, vị trí thoát vị đĩa đệm đòi hỏi các bạn sỹ
chuyên khoa. Ngày nay với sự ứng dụng của cộng hưởng từ thì việc chẩn
đoán xác định và phân loại thoát vị đĩa đệm trở lên thuận lợi .
Có hai phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là: điều
trị bảo tồn và điều trị phẫu thuật. Điều trị phẫu thuật được đặt ra với các
thoát vị đĩa đệm gây chèn ép rễ thần kinh cấp tính hay điều trị nội khoa thất
bại sau 3 tháng.
Hiện nay, theo xu hướng thế giới, phẫu thuật mổ mở chỉ áp dụng cho
các trường hợp thoát vị đĩa đệm quá lớn và di trú, hay thoát vị đĩa đệm kèm
theo các bệnh lý khác của cột sống như mất vững cột sống, hẹp ống sống... và
thay thế vào đó là các phương pháp can thiệp ít xâm lấn (minimal invasive
discectomy). Phẫu thuật ít xâm lấn đều có đặc điểm chung là: đường mổ nhỏ,
tổn thương phần mềm là tối thiểu, sẹo xơ sau mổ ít, thời gian nằm viện
ngắn[50]. Có hai phương pháp lấy nhân thoát vị ít xâm lấn là: phẫu thuật đi
đường sau vào trực tiếp ống sống và phẫu thuật qua đường sau bên ở lỗ liên
hợp, nằm ngoài ống sống. Mổ lấy nhân thoát vị đĩa đệm vi phẫu
(Microdiscectomy) và mổ nội soi vi phẫu qua hệ thống ống nong (Metrix) qua
đường sau, nội soi liên bản sống là các phương pháp được áp dụng nhiều nhất
với tỷ lệ thành công từ 85-95% theo nghiên cứu của một số tác giả nước
ngoài[87]. Tuy nhiên phẫu thuật ít xâm lấn lối sau vẫn tồn tại một số điểm như:
bệnh nhân phải gây mê toàn thân hay tê tủy sống, cắt bỏ dây chằng vàng, cắt
bỏ 1 phần bản sống, tổn thương một phần diện khớp[44], [109],[110]. Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm qua lỗ liên hợp là phẫu thuật ít xâm lấn
bởi vì đường vào qua một lỗ tự nhiên, nằm ở ngoài ống sống và đã khắc
phục được các nhược điểm của các phương pháp can thiệp phía sau như:
không cắt bỏ dây chằng vàng, không làm ảnh hưởng đến các thành phần
phía sau của cột sống như: cung sau, mỏm khớp dưới và dây chằng dọc sau,
và hầu như không có xơ dính tổ chức thần kinh. Phẫu thuật nội soi được ưa
chộng vì có đặc điểm riêng biệt như: chỉ cần tê tại chỗ, đường mổ nhỏ
0,7cm, sau mổ nằm viện 1-2 ngày, giảm chi phí nằm viện, ít biến
chứng.Theo một số tác giả, tỷ lệ thành công đạt 85 - 95%[83],[95],[96],
[29],[120]. Tuy nhiên phẫu thuật chỉ áp dụng cho một số thể thoát vị đĩa
đệm như thoát vị lệch bên, vùng dưới khớp, lỗ liên hợp, ngoài lỗ liên hợp.
Trên thế giới phẫu thuật nội soi được áp dụng phổ biến tại Mỹ, Hàn Quốc,
Nhật Bản, Châu Âu và cũng đã có một vài nghiên cứu trên xácnhưng chưa
có công trình nào nghiên cứu đầy đủ về đường vào trong phẫu thuật nội soi
qua lỗ liên hợp .... Ở Việt Nam,Phẫu thuật nội soi qua lỗ liên hợp được thực
hiện tại trung trung tâm EXSon ở Sài gòn từ 10/2007 và Bệnh viện Việt Đức
từ 9/2008 đều là các công cụ nội soi của Mỹ và Đức. Đây là một phương
pháp mới áp dụng ở Việt Nam và là nhu cầu của rất nhiều bệnh nhân. Có
nhiều câu hỏi đặt ra: Người Việt Nam nhỏ hơn người Âu, Mỹ, vậy kích cỡ
của công cụ nội soi có an toàn cho người Việt Nam không? Hơn nữa,với
một phương pháp mới, một đường mổ mới sẽ cần thiết có một nghiên cứu
giải phẫu hình thái, là cơ sở khoa học để áp dụng trên người Việt nam và
cũng cần có một nghiên cứu ứng dụng phương pháp mới này nhằm đánh giá
hiệu quả của nó. Vì vậy đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phẫu
thuật nội soi qua lỗ liên hợp trong thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng”
được tiến hành nghiên cứu nhằm hai mục tiêu:
1. Xác định các số đo giải phẫu vùng lỗ liên hợp qua mổ trên Xác để xác
định đường vào an toàn trong phẫu thuật nội soi qua lỗ liên hợp.
2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm qua lỗ liên
hợp trong thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1043913 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement