Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#720050

Tải miễn phí Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của sinh viên chính quy và tại chức trường ĐH Kinh tế Huế
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu. 3
3. Đối tượng nghiên cứu. 3
4. Phạm vi nghiên cứu. 3
5. Phương pháp nghiên cứu. 3
5.1 Phương pháp điều tra với công cụ bảng hỏi 4
5.2 Phương pháp chọn mẫu điều tra và thu thập dữ liệu. 5
5.3 Phương pháp xử lý số liệu. 6
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 8
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 8
1.1 Tổng quan về ngân hàng trực tuyến (Internet Banking). 8
1.1.1 Khái niệm 8
1.1.2 Các cấp độ của Internet Banking. 9
1.1.3 Lợi ích ngân hàng trực tuyến mang lại 9
1.1.4 Một số hạn chế của Internet Banking. 11
1.1.5 Xu hướng sử dụng Internet Banking trong khu vực. 12
1.1.6 Thực trạng tình hình cung cấp và sử dụng Internet Banking trên địa bàn. 14
1.2 Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về Internet Banking. 21
1.2.1. Lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA). 21
1.2.2 Lý thuyết hành vi dự kiến (The theory of planned behavior – TPB). 22
1.2.3 Lý thuyết phổ biến sự đổi mới (Theory of Innovation Diffusion-TID, Rogers, 1995). 22
1.2.4 Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model-TAM, Davis, 1989) 22
1.3 Một số nghiên cứu về Internet Banking. 23
1.3.1 Một số nghiên cứu về Internet Banking trên thế giới 24
1.3.2 Một số nghiên cứu về Internet Banking ở Việt Nam 27
1.3.3. Các nghiên cứu về Internet Banking tại trường ĐHKT Huế. 27
1.4 Đề xuất mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. 28
1.4.1 Mô hình nghiên cứu. 28
1.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu. 29
1.4.3 Xây dựng thang đo. 32
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG INTERNET BANKING. 34
2.1 Kết quả thu thập thông tin theo bảng hỏi 34
2.2 Mô tả đối tượng điều tra (Phụ lục 1). 34
2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA). 40
2.4 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 42
2.5 Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM . 50
2.6 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Internet Banking của sinh viên hệ chính quy và tại chức trường Đại học Kinh tế Huế. 54
2.7 Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Internet Banking. 56
2.8 Kiểm định đánh giá sự khác nhau về nhận thức giữa hai nhóm đối tượng nghiên cứu là SV hệ chính quy và tại chức đối với các nhân tố mới hình thành (Phụ lục 11). 57
2.8.1 Kiểm định phân phối chuẩn (One Sample K-S Test) đối với các nhân tố. 57
2.8.2 Kiểm định đánh giá sự khác nhau về nhận thức giữa hai nhóm đối tượng sinh viên tại chức và chính quy đối với các nhân tố mới hình thành. 58
2.9 Kiểm định đánh giá sự khác nhau về cảm nhận của của những người đã dùng và chưa dùng IB đối với các nhân tố mới hình thành (Phụ lục 12). 58
2.10 Kiểm định đánh giá sự tác động của kinh nghiệm sử dụng máy tính và Internet, mức độ giao dịch với ngân hàng đến các nhân tố mới hình thành. 58
2.10.1 KĐ đánh giá sự tác động của mức độ giao dịch với NH đến các nhân tố mới hình thành (Phụ lục 15). 58
2.10.2 Kiểm định đánh giá sự tác động của kinh nghiệm sử dụng máy tính đến các nhân tố hình thành (Phụ lục 11). 59
2.10.3 Kiểm định đánh giá mức độ tác động của kinh nghiệm sử dụng Internet đến các nhân tố hình thành (Phụ lục 12). 60
2.10.4 Kiểm định đánh giá mức độ tác động của giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập đối với các nhân tố hình thành (Phụ lục 14). 60
2.11 Thảo luận. 61
CHƯƠNG 3. NHỮNG GỢI Ý NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN. 63
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 65
1.Kết luận. 65
2.Hạn chế của đề tài 67
3. Gợi ý. 67
4. Hướng phát triển nghiên cứu trong tương lai 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 68


Download miễn phí:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#968466
trinhke đã viết:Không thấy link Down Ad ơi

Có khi bạn cần đi khám mắt ấy nhỉ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement