Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#698507 MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu : 1

Phần 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu Intimex.

1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu Intimex

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3

a. Lịch sử hình thành 3

b. Quá trình phát triển 4

1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 5

a. Mục đích 5

b. Lĩnh vực hoạt động 5

1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 10

1.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất 15

a. Hàng nông sản 15

b. Sản xuất nuôi trồng thuỷ sản 16

c. Sản xuất hàng may mặc 18

1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 19

1.2.2. Hình thức ghi sổ 21

1.2.3. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 22

Phần 2: Một số phần hành kế toán áp dụng tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex

2.1. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán 25

2.1.1. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán với người bán 25

a. Nếu mua chịu hay là mua hàng trả chậm 25

b. Nếu ứng trước tiền mua hàng 26

2.1.2. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán với người mua 27

a. Trường hợp bán chịu cho khách hàng 27

b. Trường hợp khách hàng ứng tiền trước 28

2.2. Hạch toán nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu 28

2.3. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 29

2.3.1. Hạch toán hàng nhập khẩu 29

2.3.1.1. Hạch toán hàng nhập khẩu trực tiếp 30

a. Phương pháp tính giá hàng nhập khẩu 30

b. cách thanh toán hàng nhập khẩu 30

c. Phương pháp hạch toán hàng nhập khẩu 30

2.3.1.2. Hạch toán hàng nhập khẩu uỷ thác 31

a. Khi công ty nhận nhập khẩu uỷ thác 31

b. Khi công ty giao uỷ thác cho đơn vị khác nhập khẩu 32

2.3.2. Hạch toán hàng xuất khẩu 33

2.3.2.1. Xuất khẩu trực tiếp 33

2.3.2.2. Xuất khẩu uỷ thác 33

a. Khi công ty nhận xuất khẩu uỷ thác 33

b. Khi công ty giao uỷ thác cho đơn vị khác xuất khẩu 34

Phần 3: Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex

Kết luận . 38các bạn download tại đây
Mã: Chọn tất cảhttp://cloud.liketly.com/1kqGPozgTGGGPll


Nhớ thank cho mình
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement